Se zajímavým nápadem na akci přišla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V části, kudy prohlídka vedla, už jsou na viaduktu položené antivibrační rohože, které přispějí ke snížení hluku při provozu vlaků. Na Štvanici byly připraveny prezentační stánky ministerstva dopravy, SŽDC a dalších podřízených organizací.

Návštěvníkům se naskytly úžasné výhledy všemi směry, třeba i na Pražský hrad. A navíc si vše mohli vychutnat v klidu. Další možnost vidět něco podobného budou mít až z okna vlaků. Ty by se sem měly vrátit začátkem června příštího roku.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala v červnu 2017 v celém 1,5 km dlouhém úseku. Zahrnuje sanaci všech 99 původních mostních oblouků, z nichž osm překračuje Vltavu. V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Stavba řeší i náhradu zastaralého zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým a výměnu 3,3 km kolejnic.

Práce na plášti, kamenném obložení mostu, jsou již téměř dokončeny. "Budou ještě probíhat práce spojené se spárováním zdiva a dokončovací práce. Pro nás je nyní limitní dokončit nosnou konstrukci, aby byla umožněna pokládka štěrku a následně kolejového roštu. Samozřejmě práce pod mostem budou probíhat nadále, v podstatě až do konce příštího roku," uvedl Kamil Geprt ze SŽDC. Oblouky pod viaduktem správa zasíťuje, aby mohly být v budoucnu využity například ke komerčním účelům. Tuto fázi bude podle Geprta řešit v budoucnu pražský magistrát.