Nechybělo ani lahodné občerstvení, různá hudební vystoupení a řada soutěží. Petr Vacek rozdával polévku, čímž navázal na tradici potulných herců a zároveň lidem představil inscenaci Divadla Na Jezerce Komedianti.