Na náměstí Svobody v Dejvicích se včera konal pietní ceremoniál u Památníku československých letců padlých ve druhé světové válce. Kromě válečných veteránů se aktu zúčastnili náměstek ministryně obrany František Padělek, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR Čestmír Tesařík, předseda Svazu letců Stanislav Filip či Alexander Bér z Československé obce legionářské.

Po pietním aktu se v hlavním sále ministerstva obrany uskutečnilo slavnostní setkání shromážděných válečných letců. Zaznělo zde mnoho projevů uznání, pro samotné letce však byla nejcennější možnost setkání s kamarády letci a vzpomínání na společné bojové zážitky.