Spíše lyrické dílo je parafrází na pomíjivost a energii. Bílá látka reprezentuje dynamiku, pohyb a dočasnost, stromy jsou zase symbolem trvalé, avšak proměnlivé skutečnosti. Jde také o vnímání místa, jeho jedinečnosti a upoutání pozornosti na samotný sad.

„Látka se sebou nechá vláčet naprosto bez cíle, elegantně a nahodile se pohybuje prostorem, tak jako my, když kolem ní a skrze ni procházíme.“ komentoval dílo jeho autor Tomáš Kodet.

Tomáš Kodet, student architektury a nadšenec konceptuálního umění, chodí do Třešňovky běhat. Zaujaly ho tam staré kmeny třešní, které už další jaro neobrazily, dlouhé linie sadu na vrcholu kopce a město pod ním. Připadlo mu, že by chtělo striktní geometrii nějak narušit. Aby se rozbila a nebylo k vnímání jen město, aby se třešně a jejich květy dostaly do popředí.