V odpoledním bloku se pak s nabídkou vystavovatelů přišli seznámit sami rodiče dětí s postižením.

„Chtěli jsme, aby odborníci i rodiče měli možnost prohlédnout si na jednom místě většinu pomůcek dostupných v ČR. Našim cílem bylo propojit odborníky z jednotlivých krajů, aby mohli mezi sebou sdílet své zkušenosti s rehabilitačními pomůckami, a také aby se osobně poznali s obchodními zástupci jednotlivých firem. Pro rodiče to byla jedinečná příležitost vyzkoušet si, která z nabízených pomůcek bude právě jejich dítěti vyhovovat nejvíce,“ řekla Martina Králová, speciální pedagožka a poradkyně rané péče, která stojí za nápadem akci uskutečnit.

Cviky na židli
Nápravné cvičení se židlí: jak lze jednoduše i během práce protáhnout tělo

Odborné setkání uspořádala nezisková organizace EDA, která poskytuje službu rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, provozuje krizovou Linku EDA 800 40 50 60 a je zřizovatelem Speciálně pedagogického centra EDA. Původně se měla akce konat na jaře 2020 jako součást oslav 30 let rané péče v Česku, kvůli opatřením v souvislosti s pandemií však mohla proběhnout až nyní. Své portfolio představilo šest největších distributorů rehabilitačních pomůcek, akce se zúčastnilo téměř 130 odborníků.

Pomáhat s EDOU můžete i vy! Podpořte rodiny dětí s postižením příspěvkem na transparentní účet 2500141992/2010 nebo nákupem na charitativním e-shopu organizace eshop.eda.cz.

Petra Mžourková