„Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky! Pomozte československému rozhlasu ve Schwerinově třídě, kde čeští lidé bojují o jeho záchranu! Vchod z Balbínovy ulice je úplně volný! Voláme českou policii, četnictvo a ozbrojené jednotky na pomoc československému rozhlasu!“ Tyto dnes již legendární věty vyburcovaly v lidech odvahu a hrdinství. Ozbrojení i neozbrojení spěchali na pomoc.

Padlo jich na tři tisíce. Seznam ale není úplný. Řadu obětí, především mimopražských bojovníků, se nepodařilo identifikovat. Dodnes je připomínají desítky pomníků a pamětních desek.