Rozsáhlý komplex tří domů pár kroků od výstupu z metra stanice Dejvická chátrá již dlouhých třináct let. Magistrát nyní rozhodl o jeho přeměně v dům pro seniory a vypsal architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci.

„Centrum bude podporovat mezigenerační soudržnost a sociální začleňování, nebude to jen obyčejný pobytový dům se službami,“ říká Milena Johnová (Praha sobě), radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Lidé se zde budou moci setkávat například při pracích na komunitní zahradě či při nejrůznějších volnočasových aktivitách. Veřejná kavárna bude kromě obyvatelů domova lákat i studenty z nedalekého kampusu, jehož komplex bude s trojdomím propojen.

Zázemí pro klienty

„Trvalý lůžkový pobyt bude jen v části domu, v další části budou odlehčovací pobytové služby pro ty, kdo se starají o své příbuzné a potřebují je sem umístit jen občas, aby si odpočinuli,“ řekla Jana Kabelová (Piráti), předsedkyně bytové komise Prahy 6.

„Nejdůležitější ale je, že tento dům nabídne zázemí a prostory klientům, kteří jsou schopni být doma a zároveň potřebují pomoc,“ dodala.

Projekt si pod svůj patronát bere Domov pro seniory Elišky Purkyňové, který je příspěvkovou organizací magistrátu. Po dokončení se stane součástí sociálních služeb, které poskytuje ve dvou budovách ve Cvičebné a Thákurově ulici.

Hotovo za tři roky?

Architektonickou soutěž povede Česká komora architektů. „Cílem soutěže je přinést nové nápady a trendy v péči o seniory, načerpat inspiraci ze zahraničí a najít propojení s mnohovrstevnatostí místního kontextu,“ říká Jiří Plos, předseda poroty. Stavba zohlední také aktuální zkušenosti z provozu získané během pandemie.

Vybraný tým architektů by měl být znám na podzim, příští rok by město mohlo získat stavební povolení a pak se začne stavět. „Hotovo bych si přála mít v roce 2024, práce vyjdou na 550 milionů korun bez vybavení,“ řekla Eva Kalhousová, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové.