Berounka dosáhla třetího povodňového stupně v noci z pátku na sobotu. Hladina řeky se v Berouně i v ranních sobotních hodinách držela na čtyřech metrech. Bude ale ještě stoupat. Podle odborníků by ale vzestup neměl být nijak dramatický, rodinné domy by měly být před vodou uchráněny.

Průběžně v Berouně společně zasedají dvě povodňové komise – a to Povodňová komise města Beroun a Povodňová komise ORP Beroun. Jednání se tak zúčastnili i zástupci Policie ČR, Městské policie Beroun, Technických služeb aj.

„Bohumil Nekut z Povodí Vltavy potvrdil, že dle stávajících prognóz ČHMÚ by řeka Berounka měla kulminovat v neděli a maximálně by podle současných předpovědí měla dosáhnout 450 centimetrů. Obyvatelů města by ani za těchto okolností nehrozilo bezprostřední nebezpečí. Podle předpokladu, by se řeka měla částečně vylít v oblasti autobusového nádraží,“ uvedla tisková mluvčí berounské radnice Pavla Švédová.

Obyvatelé města, kteří jsou v záplavové oblasti a předali svá telefonní čísla v rámci protipovodňové ochrany, jsou již o stávající situaci vyrozumíváni. Informace je předávána rovněž veřejným rozhlasem.

Informovat se můžete na telefonním čísle Městské policie Beroun 311 625 235.

Třetí povodňový stupeň v Mělníku

V sobotu v 9 hodin byl vyhlášen III.stupeň povodňové aktivity, tedy stav ohrožení v celém správním obvodu města Mělník. Hladina vody dosáhla na Labi v profilu Mělník výšky 556 cm a průtoku 1 420 m3 za sekundu. V současné době hladina vody stále stoupá. Dle současné prognózy se očekává kulminace vody v průběhu neděle s dosažením výšky hladiny v profilu Mělník 630 cm a průtoku 1 650 m3 za sekundu.

Veškeré informace ze štábu povodňové komise mohou občané získat u městské policie města Mělník na tel.: 315 622 322, 315 635 129. Zde jsou shromažďovány i všechny podněty občanů ke vzniklé situaci.