Změnilo se něco v poslední době na dlouhodobém personálním podstavu vašeho sboru?
V posledních dvou letech jsme zavedli další opatření, která mají vést k tomu, aby měla městská policie dostatek lidí. S podstavem se potýkají všechny bezpečnostní sbory v celém Česku a v Praze je to ještě vážnější. V tuto chvíli nám chybí zhruba 350 zaměstnanců. A toto číslo je víceméně konstantní už poměrně dlouhou dobu. Policie ČR v Praze potřebuje víc než dvojnásobek lidí a několik desítek jich postrádají i hasiči, což je za poslední čtvrtstoletí v metropoli zcela nová situace. Situace na trhu práce v Praze a Středočeském kraji je specifická a konkurence firem poptávajících kvalitní zaměstnance obrovská.

Kdo je Eduard Šuster
Narodil se v roce 1974 v Brně.
Vystudoval Policejní akademii a Vysokou školu finanční a správní (obor veřejná správa).
Od roku 1994 pracoval u Policie ČR, kde působil i v managementu pražského ředitelství a dvou speciálních jednotek pořádkové a pohotovostní motorizované.
Ředitelem Městské policie hl. m. Prahy je od roku 2012.

A co s tím děláte?
Snažíme se v mezích pracovního trhu udržet stávající zaměstnance a zároveň získat nové kvalitní uchazeče. Po zaměstnaneckých benefitech zavedených na přelomu let 2014 a 2015 se loni v září sloučil a navýšil příspěvek na bydlení a dopravu na šest tisíc měsíčně pro každého zaměstnance. A od letošního prvního ledna se pak zvýšil rizikový příplatek u strážníků z šesti na sedm a půl tisíce. Aktuálně také třeba chystáme zřízení dvou dětských skupin, které budou pro zaměstnance zdarma. Není to tak, že by o práci u pražské městské policie nebyl zájem. Loni projevily zájem o práci strážníka zhruba dva tisíce lidí. Asi šest stovek z nich se zúčastnilo výběrového řízení, a prošlo jich pouze šedesát.

Na čem si nejvíc adeptů „vyláme zuby“?
Osmdesát procent uchazečů vypadává v psychologických testech. Jsou to osobnosti nevyzrálé, nebo mají sklony k agresivitě, případně nejsou schopné zvládat krizové situace atd. Ta přísnost se nám jednoznačně vyplácí. Kdybychom podlehli tlaku některých subjektů a kritéria snížili, tak bychom obsadili všechna místa během pár měsíců. Myslím si ale, že by to nepřineslo nic dobrého.

Strážník Městské policie Praha. Ilustrační foto.
Strážníci měli zranit zaměstnance centra Naděje. Městská policie: bylo to jinak

Je možné vaši orientaci na kvalitu nějak „měřit“?
Nechceme sami sebe chválit. Něco ale vypovídají průzkumy veřejného mínění, které se periodicky opakují. Z posledního takového průzkumu jednoznačně vyplynulo, že se devadesát procent obyvatel cítí v Praze bezpečně a téměř sedmdesát procent je spokojeno s prací městské policie, což jsou v obou případech historicky nejvyšší čísla. Je možné, že to odráží naší snahu vydat se cestou kvality.

Kolik dnes v průměru vydělává strážník v Praze?
Loni si strážník s deseti lety praxe přišel na přibližně 31 tisíc korun čistého včetně všech příplatků, odměn a benefitů. Dnes je to minimálně o 1500 korun navíc díky zvýšení rizikového příplatku. Nástupní plat může být podle praxe až 39 tisíc hrubého. Platy tedy v posledních letech dramaticky stouply, což pomohlo snížit odchodovost zaměstnanců a zvýšit zájem o práci u nás, přičemž se nároky vůči zaměstnancům ale nesnížily.

Strážník Městské policie Praha. Ilustrační foto.
Diabetička zkolabovala na chodníku. Strážník jí pomohl a pohlídal děti

Je ještě nějaký prostor pro optimalizaci poměru strážníků a ostatních zaměstnanců?
Jsme aktuálně na hraně kapacity ve vyhodnocování dat ze zón placeného státní. Díky rozšiřování zón i navyšování počtu průjezdů monitorujících aut roste také množství takzvaných balíčků. To je soubor fotografií, které zachycují začátek a konec zóny i registrační značku vozidla podezřelého z přestupku. My musíme každý balíček otevřít, vyhodnotit a odeslat na úložiště, odkud tyto informace zase přebírají městské části. Dnes těchto balíčků přichází v průměru 4200 každý den. Pokud bude nárůst pokračovat, budeme muset vzít lidi z ulice na tuto kancelářskou práci.

Strážníci mnohdy zachraňují životy a zdraví lidí. Vyzdvihl byste nějaké hrdinské činy z poslední doby?
Byla jich celá řada. Za první čtyři měsíce letošního roku jsem medailí různých stupňů ocenil dvanáct strážníků za záchranu lidského života. Všechny tyto případy samozřejmě zasluhují obdiv a poděkování. Jeden příběh bych ale vyzdvihl, protože dotyčný strážník nebyl v pracovní době byl doma a zachránil život sousedovi, který zkolaboval a nedýchal. Zachránce byl přitom sám v pracovní neschopnosti kvůli nemoci a hlavně o tom nikomu neřekl. My jsme se o jeho činu dozvěděli až s několikaměsíční prodlevou od vděčné manželky zachráněného muže.

Jaké výzvy směrem do budoucna vnímáte jako ředitel?
Chci dál dělat maximum pro to, aby byla volná místa co nejvíce obsazená. Budeme též dělat maximum pro to, aby Praha zůstala jedním z nejbezpečnějších měst na světě.

Bydlení v Praze. Ilustrační foto.
Policisté a městští strážníci o byty nepřijdou. Jen mohou dostat menší

Je městská policie saturovaná z hlediska vybavení?
Rozpočet je z mého pohledu v pořádku. Jsme schopní financovat mzdy i v potřebném množství modernizovat techniku. Za poslední tři roky jsme obměnili přes osmdesát procent vozového parku. V Česku jsou zhruba dva výrobci aut, kteří jsou schopní dodávat policejní speciály. Zakázku vždy vypisujeme tak, aby byla co nejotevřenější. U vozového parku jsme dělali čtyři velké zakázky v rozmezí 22 až 66 aut. A žádný z těchto tendrů nebyl zpochybněn. Máme nové uniformy a v letošním roce bude také dokončena kompletní obměna všech radiostanic, zavádíme elektronizaci výkonu služby v podobě přenosných tabletů, PDA atd. Před soutěží na jakékoliv vybavení se u nás schází pracovní skupina, ve které jsou zástupci ekonomického úseku, zástupci řadových zaměstnanců i odbory. Tím eliminujeme případné střety a zároveň zajistíme, že se nakupuje skutečně to, co strážníci ke své práci potřebují a v potřebné kvalitě. Aktuálně rovněž připravujeme zakázku na vnitřní podkošilovou balistickou ochranu. Tu by podle mě měl mít každý strážník, protože na ulici nikdy nevíte, co se stane. Z vlastní zkušenosti bývalého profesionála vím, že z naprosté banality, jako je rušení nočního klidu nebo sousedský spor, může vzniknout závažný případ se střelbou i úmrtím. Pokud se to podaří, budeme první v Česku s takovou ochranou pro každého strážníka. Zahájili jsme také testovací provoz elektronizace výkonu služby.

Co si pod tím představit?
Významné snížení nejen administrativní zátěže při výkonu služby. Strážníci ve třech obvodech z patnácti jsou schopni zaevidovat protiprávní jednání, pořídit jeho fotodokumentaci, prolustrovat osobu pomocí tabletu nebo PDA. Už nepotřebují nosit několik druhů papírových formulářů, fotoaparát atd. Stačí jim jednoduché zařízení plus radiostanice. Podle mých informací jsou s tím strážníci velmi spokojení a během příštího roku by to mohlo fungovat v celé Praze. Strážníkům zůstanou v podstatě jen pokutové bloky.

Jmenování Eduarda Šustera, Staroměstská radnice, 17. ledna 2013
Primátor Svoboda uvedl Šustera do funkce ředitele strážníků

Žhavým tématem jsou snahy o posílení nočního klidu v centru. Platí stále to, že v tom máte omezené možnosti kvůli personální situaci?
Tak bych to úplně neřekl. Myslím si, že se snažíme dělat maximum pro eliminaci těchto jevů. A nejen my, ale i Policie ČR. Zároveň si myslím, že není úplně běžné, aby na území jedné městské části bylo několik tisíc provozoven, které logicky produkují nějakou zátěž. Na tak malém území centra to není nikde ve světě. My připravujeme posílení výkonu služby v „extrémních“ lokalitách, jako je Dlouhá, ale také Václavské nebo Staroměstské náměstí. Protiprávních jednání ve smyslu rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství řešíme jen v Praze 1 tisíce za rok. Také jsem přesvědčen, že není úplně normální, aby byla Praha v zahraničí prezentována pouze jako město levného alkoholu a zábavy, neboť to logicky produkuje skladbu turistů, o které nestojí žádné evropské velkoměsto.  

Jak vycházíte s novým politickým vedením Prahy?
Naprosto vynikající je spolupráce s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem, který má městskou policii na starosti. Velmi dobrá komunikace je ale obecně s celým vedením hlavního města. Jak jsem řekl, daří se nám nastavit rozpočet podle potřeb organizace. V součinnosti s radními prosazujeme změnu legislativy, která řeší autovraky a vozidla neoprávněně parkující na chodnících, nebo legislativy, která má umožnit další zvýšení rizikového příplatku až na 9 tisíc korun. Tím chceme dál zlepšit vlastní konkurenceschopnost na trhu práce. Zároveň by se tím dorovnal strop tohoto příspěvku s úrovní platnou pro pražskou policii. Nejen my tvrdíme, že rizikovost, kterou podstupují naši a jejich lidé při práci, je naprosto srovnatelná. Limity těchto příplatků také byly u obou sborů stejné do začátku letošního roku, kdy v tom Policie ČR opět „poskočila“ výš. Pokud vím, tak je hlavní město připraveno toto dofinancovat. Pokud jde o naše finanční požadavky vůči městu, jako ředitel bych si nedovolil vznést požadavek na něco, co nepotřebujeme. Nežádáme to, co bychom chtěli, ale to, o čem jsme přesvědčeni, že skutečně potřebujeme.

Městskou policii v Praze povede Eduard Šuster
Městskou policii v Praze povede Eduard Šuster