Rozvojové projekty Praha se však hájí tím, že komplex převzaly v zuboženém stavu a pracují na řadě oprav. V letošním roce by měly začít s komplexní obnovu vstupního prostoru do areálu, projekčními pracemi na rekonstrukci divadla Spirála nebo s revitalizací nezastavěného prostoru, který přiléhá k parku Stromovka. Klíčová rekonstrukce vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce je zatím v nedohlednu.

„V roce 2015 jsme se zaměřili zejména na havarijní opravy a kontroly včetně zajištění revizí, které pomohly udržet areál Výstaviště v chodu. V součtu bylo investováno do oprav havarijní povahy 14 milionů korun," tvrdí mluvčí společnosti Rozvojové projekty Praha Jana Jarošová. Připomínky k obnově pak má i Praha 7, kde se komplex nachází.

Podle mluvčí společnosti Rozvojové projekty Praha Jany Jarošové se dosud uskutečnily práce hned na několika objektech areálu. V Průmyslovém paláci, který je symbolem výstaviště, byla vyměněna podlahová krytina a osvětlení, před budovou byla opravena mozaika a došlo k obnově záhonů.

Málo výsledků

Rekonstrukce se dočkaly i fontány před vstupní branou a vnitřní omítky, šatny i chlazení Malé sportovní haly. Křižíkovy pavilony zase prošly opravou střech, vstupních vrat a sociálních zařízení, zdejší plavecký bazén je po úpravě vstupního prostoru a šaten a v lapidáriu je opravena kanalizace. Podlé bývalého náměstka pražského primátora pro kulturu a dnes opozičního zastupitele Václava Novotného (TOP 09) je však výsledků málo. 

„V předchozím volebním období jsme zbavili Výstaviště zátěže. Nešlo přitom jen o problematickou smlouvu s Inchebou. Byla jich řada dalších, které bránily, aby se zde mohlo cokoliv udělat. Také jsme vytvořili novou koncepci, kterou přijalo zastupitelstvo už v únoru 2014. Když je to dnes v takto komfortní situaci, že stačí jen naplňovat schválenou koncepci, tak nechápu, že se nic neděje. Jediné, co je vidět, jsou zrekonstruované vodotrysky před vchodem," řekl Pražskému deníku Novotný.

Proto také předložil na čtvrtečním zastupitelstvu materiál, podle něhož má pražská rada „aktivně působit k naplnění koncepce Výstaviště Praha" a do 30. června 2016 předložit zastupitelům informace, jak se jí to daří. „Doufám, že tehdy se dozvíme, že už věci běží," doplnil Novotný.

Spirála by se mohla dočkat opravy

Podle vyjádření správce Výstaviště se ale letos počítá s množstvím rekonstrukcí. „V letošním roce bychom chtěli ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje zahájit komplexní obnovu vstupního prostoru do areálu tak, aby odpovídal významu a prestiži Výstaviště. Dále bychom rádi zahájili projekční práce na rekonstrukci divadla Spirála, rozšíření služeb bazénu a revitalizovali relaxační zónu, která přiléhá k parku Stromovka," jmenuje Jana Jarošová.

V plánu je dále třeba výměna veřejného osvětlení a technologického zázemí areálu včetně kamerového systému. Významnou položkou má být i výsadba nových stromů a obnova zeleně. Opravena má být také střešní krytina, obvodový plášť a vzduchotechnika Průmyslového paláce.

Svoji představu o dalším postupu při revitalizaci Výstaviště má však i Praha 7, na jejímž území areál leží. „Rádi bychom, aby se brzy zrealizovaly úpravy hlavních kompozičních os areálu, to je vstup a cesta k Průmyslovému paláci, ale i méně známá cesta od plavecké haly přes Křižíkovy pavilony a kolem budovy Maroldova panoramatu až ke Šlechtovce.

Uvítáme dosadby stromů, úpravu prostoru před výstavištěm, opravu a pestré využití historických pavilonů a hledání nových funkčních náplní pro stávající kvalitní stavby v areálu. Předpokládáme, že někde v areálu by se dalo najít i místo pro otevřené veřejné koupaliště," přeje si radní Prahy 7 pro rozvoj Lenka Burgerová (Praha 7 sobě).

Řeší se propojení se Stromovkou

Podle ní magistrátem vytvořená pracovní skupina řeší možnost propojení části nezastavěného území Výstaviště na severu se Stromovkou.

„Domníváme se, že je důležité nabídnout v těchto místech nekomerční sportovní aktivity, obnovit zarostlá hřiště. Zároveň mohou v západních částech uvnitř Výstaviště, které bezprostředně sousedí se Stromovkou, vzniknout například zóny s piknikovými místy. Nápadů je mnoho a je třeba prodiskutovat je se všemi aktéry, od Rozvojových projektů a Prahy až po správu Stromovky," dodává Lenka Kratochvílová.

Možnost lepší návaznosti Výstaviště s oblíbeným parkem v sousedství připouští i Rozvojové projekty Praha. „Hledáme co nejlepší propojení se Stromovkou, kde v severní části areálu připravujeme obnovu volnočasových sportovních zařízení. Z provozně bezpečnostního hlediska je však nutné zachovat plot na hranici areálu, chystáme však nové brány a vstupy, které ještě více otevřou Výstaviště veřejnosti," sděluje mluvčí Jarošová.

Co s vyhořelým křídlem?

Zásadní otázkou je však obnova Průmyslového paláce a především pak jeho levého křídla, které v roce 2008 vyhořelo. Město nyní vybírá ve dvou kolech projektanta. Ve druhé polovině března letošního roku by podle radního pro kulturu Jana Wolfa (Trojkoalice) měla rada vyloučit uchazeče, kteří nesplnili kvalifikační požadavky, a poté vypíše druhé kolo.

„Předpokládám, že do května, nebo června letošního roku budeme mít vysoutěženého zhotovitele projektové dokumentace," prohlásil radní Wolf. Západní křídlo paláce shořelo při požáru v roce 2008. Celkově se škody odhadují na více než miliardu korun. Kromě dostavby křídla, které bude sloužit mimo jiné pro společenské akce a jako kongresový sál, plánuje vedení města i opravu celého výstavního areálu. Potrvá čtyři až pět let a vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Kdy začne, není jasné.

Situaci kolem holešovického výstaviště, které je památkově chráněno, řeší Praha řadu let. Před časem se město vyvázalo z dlouhodobé a podle některých názorů nevýhodné nájemní smlouvy se společností Incheba. Některé další akce ale bude tato firma na výstavišti pořádat až do roku 2018.

Výstaviště u Stromovky vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Velké škody v areálu napáchala povodeň v roce 2002. Některé budovy by mohly být kvůli špatnému stavu zbourány.

Čtěte také: Holešovice jako Štvanice? Praha zamýšlí, že zboří bývalou arénu Sparty