"Mělo by vzniknout nové převážně činoherní divadlo na Národní třídě v Praze, divadlo, po kterém Národní divadlo volá od roku 1916," uvedl Burian k plánům přestavby Nové scény. Návrh obnovy počítá se zásadní změnou hlediště a jeviště a také s vybudováním zkušebny v měřítku 1:1 k velikosti jeviště. "Zároveň bude zkušebna sloužit jako malá divadelní scéna, která nahradí provoz Divadla Kolowrat," uvedl Burian.

Při opravách počítá Burian se zavedením "ověřených, osvědčených a v Evropě normálně fungujících technologií". Ty by měly umožnit rychlejší změny divadelního prostoru a provozní úpravy. To samé očekává ředitel divadla od vybudování centrálních skladů a dílen na pozemku v Karlíně, které divadlo získalo po armádě. Vyrůst by tam měla nová budova mimo jiné se třemi zkušebnami odpovídajícími velikosti jevišť příslušných scén Národního divadla.

Podle Babiše Praha novou divadelní scénu potřebuje a projekt zapadá do jeho představ investičních akcí. "Pokud to řešíme už 102 let, tak se ptám, proč jsme to neřešili dřív," uvedl. Podotkl, že potřebné částky nejsou tak závratné, aby je nenašel, je ale třeba projekty naplánovat. Vedle rekonstrukcí a oprav hovoří premiér v demisi i o novostavbě na zelené louce, jakési obdobě proslulé budovy opery v Sydney. Je podle něj na místě, aby do takového projektu investovalo hlavní město.