Podnětem zadání koncepční studie byla potřebná rekonstrukce tramvajové trati (úsek Strossmayerovo náměstí – železniční viadukt – ulice U Výstaviště) a současně cíl Prahy 7 definovat budoucí charakter ulice Veletržní v souvislosti se zprovozněním Tunelového komplexu Blanka.

„Technický stav tramvajové trati bude vyžadovat v nejbližších letech kompletní rekonstrukci. Takto rozsáhlý stavební záměr je jedinečnou příležitostí pro rehabilitaci prostoru ulice Dukelských hrdinů a zkvalitnění veřejných prostranství. Souběžně je ze strany Národní galerie aktuálně připravována rekonstrukce budovy Veletržního paláce, která se dotkne i prostoru před ním. Je důležité tyto investice v dalších krocích vzájemně koordinovat a propojit je,“ říká o rozvoji uličních prostranství náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Koncepční studie bere v úvahu i probíhající přípravu modernizace železniční trati v úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště a přípravu rekonstrukce prostranství před vstupem do areálu Výstaviště a do Stromovky. Studie navrhuje budoucí podobu ulic odpovídající současným potřebám města. Součástí koncepční studie je i vytipování dalších míst souvisejících s řešeným územím Letenského kříže.

„Koncepční studie umožňuje bezbariérové zpřístupnění zastávek veřejné dopravy, zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce nebo výsadbu téměř 200 stromů,“ doplňuje Kolínská. Zároveň dojde k drobnému navýšení počtu parkovacích míst. Studie počítá se základní podporou umění ve veřejném prostoru. Díky komplexnímu přístupu bude také možná obnova inženýrských sítí. Mohl by tak být umožněn vznik dobíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily na všech parkovacích stáních v daném území.

„Návrh směřuje především ke zvýšení bezpečnosti, prostupnosti a uživatelského komfortu ulic pro všechny, kdo se na nich pohybují,“ dodává ředitel IPR Ondřej Boháč.

Termín realizace byl odhadován na rok 2022 a bude závislý na rozvržení jednotlivých etap projektu. V brzké době měl být vybrán projektant první etapy rekonstrukce. Celkové finanční náklady byly propočteny na 762 milionu korun.

Náměstkyně Kolínská uvedla, že nechápe, proč studie radou neprošla. „Projednávalo se to opravdu dlouho se všemi zúčastněnými. Mrzí mě to o to víc, že žádné věcné námitky nepřišly," uvedla. Dodala, že zkusí materiál předložit znovu a domluvit se na podpoře se sociální demokracií. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) uvedl, že po dopravní stránce s řešením souhlasí, někteří kolegové nicméně požadují dopracování materiálu.