Vzduchem létaly stovky námitek. Desítky z nich skončili i na papíře.

Zatímco ráno jednací sál praskal ve švech, do konce jednání vydrželi jen ti největší odpůrci plánované stavby. Magistrátu vzkázali: zastavte projednávání stavby.

„Dokumentace je neúplná. Její součástí je například neplatná rozptylová studie – je totiž více než dvouletá, plná moc soukromé společnosti neodpovídá novému správnímu řádu. Dokumentace navíc nerespektuje evropské normy pro transevropskou dálniční síť – tunely a mosty na okruhu nám připadají nebezpečné,“ domníval se zastupitel Prahy 8 a člen občanského sdružení Ekofórum Jaroslav Korf (SZ).

Některým vadí na dokumentaci především to, že magistrát nezastavil územní řízení, ačkoliv se k tomu zavázal. Stavební odbor magistrátu loni v březnu vyzval investora, aby do 29. února 2008 doplnil dokumentaci mimo jiné o vyjádření ministerstva životního prostředí (MŽP). Jinak řízení zastaví. Nic z toho se ale nestalo.

„MŽP nikdo s dotazem ohledně severozápadního okruhu hlavního města Prahy v březnu 2007 nekontaktovat. Nebyli jsme přizváni ani do expertní skupiny, jejíž vytvoření uložila vláda a která měla posoudit mimo jiné také variantní řešení severozápadní části obchvatu,“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Kašpar. close zoom_in

Přesto stavební odbor magistrátu řízení nezastavil. Proč, k tomu se ředitelka odboru Ivana Souralová v pondělí Deníku nevyjádřila.

Investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tvrdí prostřednictvím své mluvčí Martiny Vápeníkové, že byl k doplnění dokumentace magistrátem vyzván jen jednou a tehdy vše napravil.

Na ústní jednání nyní bude navazovat zpracování připomínek, které mohli lidé podávat ještě dnes. Magistrátu se jich zřejmě sejdu desítky, neboť jen k variantě Ruzyně Suchdol bylo podáno přes sto námitek.

Názory na obchvat Suchdol – Březiněves:

Odpůrci: Řešení vede přes obydlené části Prahy.

X

Investor: Trasa je vedena po polích v dostatečné vzdálenosti od obytných zón a jedinou výjimkou jsou Suchdol a Březiněves.

Odpůrci: Řešení zasahuje do chráněných přírodních oblastí Roztocký háj, Sedlecké skály, Zámky a park Draháň Troja.

X

Investor: Celé údolí severně od Prahy je buď chráněnou přírodní oblastí nebo je obydleno. Není výběru. Platí to pro všechny možnosti vedení obchvatu, tedy i pro severní variantu.

Odpůrci: Tunely a most jsou nebezpečné při požárech a hromadných nehodách

X

Investor: Českým vysokým učením technickým byl vyhotoven expertní posudek a následně byla vypracována v souladu s evropskými předpisy Studie bezpečnosti a analýzy rizik, která prokázala, že řešení je reálné.

Odpůrci: Stavba je dražší než severní varianta o 8 až 10 miliard korun.

X

Investor: K této částce lze skutečně dospět, ale pouze v případě, že budeme hodnotit jen vlastní trasu v severní poloze, bez infrastruktury potřebné pro její zdárnou funkci.