Výjimka má upravit současný stav, kdy úřady odmítají tábory v rizikových oblastech kolem řek povolit. Vodní zákon v platném znění zakazuje zřizovat v aktivních zónách záplav tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Svaz místních samospráv již letos na jaře uvedl, že takto ohroženo je kolem 40 táborů.

Byla kolem toho velká debata 

Zemědělský výbor chce proto do novely vložit ustanovení, aby se zákaz nevztahoval pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které se v daném místě zřizovaly ještě před stanovením zóny záplavového území a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit. Návrh by mohl získat podporu ministerstva životního prostředí.
„Byla kolem toho velká debata, jak na výboru, tak koneckonců i u nás, a nakonec teda podle mých informací jsme schopni podpořit ten návrh, který přišel ze zemědělského výboru," řekl již dříve ministr Brabec. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva životního prostředí zákon již nyní umožňuje stanování v aktivních záplavových zónách, ale zakazuje umisťování zázemí tábora v těchto zónách.

Novela zpřesňuje i povinnosti při likvidaci odpadních vod

Brabec soudí, že je možné, aby Sněmovna novelu projednala v září ve druhém i třetím čtení a odeslala ji do Senátu. Podmínkou je, aby schůze trvala alespoň deset dní. Podle schváleného harmonogramu je plánovaná jako třítýdenní.
Novela vodního zákona zpřesňuje mimo jiné povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních jímek. Zemědělský výbor do ní chce také vložit pravidlo, aby za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náležela náhrada nejen jejich vlastníkům, ale nově i pachtýřům nebo nájemcům. Náhrady jim na jejich žádost vyplácejí podle zákona buď vlastníci vodních děl v případě nádrží a v případě jiných vodních zdrojů ti, kdo mají právo vodu čerpat.