Hurá, pozemky u bývalé školy jsou definitivně naše! S touto radostnou zprávou odcházeli ve čtvrtek nový starosta obce Skryje na Rakovnicku Josef Jedlička a jeho předchůdkyně Jarmila Pajerová od jednání Krajského soudu v Praze.

Ten se sice sporem o pozemky nezabýval, ale jednání přesto pro Skryjské znamenalo důvod k oslavě. Jaksi mimochodem se dozvěděli, že pozemky, o něž se soudili, skutečně připadnou obci.

Dvě části sporu

Spory o vlastnictví budovy bývalé školy, kterou si ve Skryjích vybudovali ve 30. letech minulého století (a posléze ji rozšiřovaly přístavby), se táhnou už pátým rokem. Areál v oblasti křivoklátských lesů, který je nyní uzavřený a nevyužívaný chátrá, dlouhou dobu sloužil jako škola v přírodě pro děti z Mostecka; naposledy pak pro rekreaci dětí z Prahy to areál využívala příspěvková organizace Hobby centrum.

O vlastnictví stojí pražský magistrát, místní radnice i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Léta se vlekoucí spor, který již prošel různými instancemi až po Nejvyšší soud ČR, se rozdělil na dvě části. Jednak jde o pozemky, jednak o budovu se stavební parcelou. V případě pozemků již rakovnický okresní soud před měsícem rozhodl, že mají připadnout obci. Z důvodu uplatnění vydržecího práva. „Nevíme ale, jestli se ÚZSVM neodvolá,“ připustila právnička zastupující obec Katarzyna Krzyžanková.

Pozemky patří obci

Nyní už je jasno. Zástupci státu se proti rozhodnutí o určení vlastnictví pozemku neodvolají. Včera to v jednací síni potvrdila Alena Žákovcová zastupující ÚZSVM. „Nejvyšší soud v podstatě zavázal soud prvního stupně svým právním názorem a rozhodnutí mu odpovídá,“ konstatovala právnička. Při, která prý zatím stála daňové poplatníky přes sto tisíc korun, tak už není důvod protahovat. „Na ústavní stížnost to není,“ konstatovala Žákovcová.

Zatím vede stát

Jiná je aktuálně situace v případě sporu o budovu. Rakovnický soud tam již dříve přiřkl vlastnictví ÚZSVM, jelikož vycházel z toho, že k 1. lednu 1950 se ze zákona stala škola majetkem státu a nebylo prokázá­no, že ačkoli areál poté využívaly různé subjekty, došlo by i k převodu vlastnického práva. Z podnětu odvolání hlavního města Prahy se nyní věcí zabývá Krajský soud v Praze.

Rozhodnutí ve čtvrtek nepadlo, předsedkyně senátu Dana Kostková jednání odročila o měsíc. Do té doby mají zástupci pražského magistrátu předložit originál či stejnopis rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně účelu využití školských objektů, a to se všemi přílohami. Právě z tohoto dokumentu Praha odvozuje svůj vlastnický nárok.

Prohlédnou lejstra

O nemovitost se ale hlásí i obec Skryje. Nepodařilo se jí prosadit školu jako historické vlastnictví, a tak argumentuje vydržením stejně jako v případě pozemků. Naopak zpochybňuje nárok Prahy. Přílohy k ministerskému rozhodnutí z roku 2001, kterými argumentuje magistrát hlavního města, byly podle advokátky Krzyžankové vytvořeny až dodatečně a tudíž „není nesporné“, o čem vlastně ministr rozhodoval.

Konečný verdikt by krajský soud měl vynést 10. listopadu poté, co se trojice soudkyň seznámí s písemnostmi dodanými magistrátem.

Vize radnice: pro turisty i místní. Nebo by byl ve hře třeba i prodej?

Bývalou školu ve Skryjích naposledy využívala pražská příspěvková Hobby centrum, která tam pořádala ozdravné pobyty pro školáky. V roce 2006 jí vypršela desetiletá nájemní smlouva a nedohodla se s obcí na jejím prodloužení. Později se ale magistrát začal soudně domáhat toho, že areál vlastně patří Praze, a to na základě rozhodnutí ministerstva školství navazujícího na zákon o převodu najetu státu na kraje. Jako třetí možný vlastník figuruje v případu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zapsaný i v katastru nemovitostí.

S areálem by v případě jeho získání měla obec velké plány, byť starosta Josef Jedlička volí opatrné vyjádření. „Záleželo by to na rozhodnutí zastupitelstva, ale Skryje jsou turistickou oblastí, takže využití by mohlo směřovat tímto směrem,“ uvedl s tím, že by se nezapomnělo ani na místní občany. Zřejmě by šlo o společenský sál doplněný turistickou ubytovnou, která by mohla pomoci financovat provoz.

S rekreačním využitím areálu v atraktivním prostředí křivoklátských lesů by počítala i Praha. A jakou vizi má pro případ svého úspěchu ÚZSVM? To se Deník nedozvěděl. „Budeme postupovat v souladu se zákonem; více to komentovat nemohu,“ řekla Alena Žákovcová, zastupující úřad u soudu. Zřejmě by státní úředníci teprve rozhodovali, zda chtějí areál s ubytovacími kapacitami, technickým zázemím, hřištěm i bazénem nějakým způsobem využívat sami, anebo nemovitost předají jiné státní organizaci. V úvahu by přicházela i možnost, že pokud o majetek nikdo neprojeví zájem, bude ve výběrovém řízení nabídnut k prodeji.