Podle očekávání skončilo výběrové řízení na nového správce pražských věží. Ty zůstanou i nadále pod společností ABL, která je převzala v srpnu loňského roku. Smlouvy by měla být podepsána s největší pravděpodobností v první polovině července.

„Správa věží externí společností se velmi dobře osvědčila, i proto chceme ve zvoleném formátu pokračovat. Pro Pražskou informační službu (PIS) to znamená stálý finanční příjem bez ohledu na to, jaká je návštěvnost turistů. Samozřejmě bychom v tom nepokračovali, kdyby to fungovalo špatně, to se ale nestalo,“ uvedla ředitelka PIS Lucie Ramnebornová.

Dále upozornila, že i nyní mají ještě obě strany možnost od smlouvy odstoupit. „Vstupujeme do dalšího kola jednacího řízení, kde tato varianta existuje,“ pokračovala. Pokud bude smlouva uzavřena, bude již tentokrát na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok.

Správa věží se týká Prašné brány, Malostranské mostecké věže, Staroměstské mostecké věže, Petřínské rozhledy a bludiště, věže v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a Staroměstské radnice.

„Podmínky výběrového řízení si vyzvedlo 10 společností, nakonec se přihlásily společnosti dvě,“ sdělila Ramnebornová.

Ta v hodnotící komisi nezasedala, nicméně ABL nabídla, že za roční pronájem zaplatí PIS ještě o pět milionů korun více, než za uplynulý rok, tedy celkem 55 milionů. Další nabídkou je roční nenávratná investice ve výši 2,5 milionů korun. „To znamená, že pokud bychom smlouvu v budoucnu rozvázali, PIS nebude muset tyto vklady zpětně společnosti hradit,“ vysvětlila Ramnebornová.

Jelikož se jedná o poměrně citlivé téma, již od počátku byla snaha o co nejvíce transparentní řízení. Na druhou stranu faktem bylo, že společnost ABL pravděpodobně soutěž vyhraje, jelikož disponuje potřebným zázemím a měla také ve správě roční praxi. „Poslední výběrové kolo ale bylo zcela anonymní, soutěžní porota hodnotila jednotlivé návrhy z hlediska jejich splnění záměru výběrového řízení, aniž by věděla, o jakého uchazeče se jedná,“ doplnila Lucie Ramnebornová.

ABL má hodně plánů

Samotná společnost ABL je spokojena, že v řízení uspěla. „Je to do značné míry také ocenění naší práce. Navíc již nyní máme mnoho plánů do budoucna, takže by byla škoda, je neuskutečnit,“ sdělila Deníku mluvčí společnosti ABL Zuzana Fryaufová.

Uvažuje se tak například o úpravách v mosteckých věžích či nové expozici věnované gotice v Malostranské mostecké věži. „Pak bychom také chtěli ve věži kostela sv. Mikuláše znovu rozeznít zvon a na Petříně uvažujeme o nové expozici, která by byla tématicky více propojena s touto unikátní stavbou, zde jsme ale teprve na začátku, tak zatím nechci více předjímat,“ řekla dále Fryaufová.

I ona stejně jako ředitelka PIS potvrdila, že bude ještě nutné doladit některé body nové smlouvy a ABL bude chtít mít například jistotu, že si správu věží udrží na více let.