V rámci Prahy není takové jednání výjimkou. Stejné je to třeba ve škole Gutova v Praze 10, v Lupáčově v Praze 3, na náměstí Curieových v Praze 1 či v Botičské v Praze 2. Ve většině škol však alespoň zvýhodňují děti, které tam již mají sourozence.

„Čekala jsem, že to tady bude stejné a dcera bude díky bratrovi přijata. Nedovedu si představit, že každé dítě budu vodit do jiné školy. To ji raději nechám dát zpětně odklad,“ svěřila se Deníku čtenářka Jitka A.

Zvýhodnit sourozence? Nikoli

Ředitelka Podbělohorské Jitka Vlčková uvedla, že v minulých letech opravdu zvýhodňovali sourozence budoucích prvňáčků Nyní jim to však magistrát zakázal. „Bylo nám řečeno, že by to byla diskriminace. Padlo to na konferenci na magistrátu od paní, která má na starosti základní školy a řeší odvolací řízení,“ pronesla Vlčková, která je ze vzniklé situace zjevně nešťastná.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman však popřel, že by úřad školám něco nařizoval. „Zápisy k základnímu vzdělávání jsou plně v kompetenci ředitele příslušné školy a magistrát nemá zákonnou kompetenci jakkoli zasahovat jak do stanovování kritérií přijímacího řízení, tak do samotného průběhu zápisu,“ sdělil Deníku. Podotkl, že magistrát je v roli odvolacího orgánu a rozhoduje o podaných odvoláních proti nepřijetí.

Dětem, které nebudou mít šťastný los, musí místo v lavici zajistit radnice. Zařadí je do nejbližší školy, která má volno. Pokud by v dané městské části taková nebyla, může úřad dohodnout umístění i do školy v některé sousední městské části. V případě Podbělohorské budou děti podle ředitelky zapsané nejspíše do ZŠ Drtinova. „Drtinova má 29 spádových dětí a může otevřít tři třídy. Je to škola jazyková, u nákupního centra na Smíchově. Autobusem tři stanice,“ poznamenala Vlčková.

Ministerstvo: Radnice jednala bezohledně 

Na dotaz, zda je losování přípustné, reagovalo ministerstvo školství jednoznačně: „K popsanému případu lze konstatovat, že k losování vůbec nemělo dojít, rozhodnutí měl udělat zřizovatel, a to úpravou spádového obvodu,“ oznámila mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Pokud počet spádových dětí převyšuje kapacitu školy, svědčí to podle Balážové zpravidla o tom, že obec vymezila obvod bez ohledu na demografické podmínky a nereaguje odpovídajícím způsobem na změny v počtech obyvatel. Praha 5 situaci podle mluvčího Jakuba Večerky monitoruje a reaguje na ni dle svých možností. Zmínil, že radnice přeřadila oblast u křížení ulic Holečkova a Plzeňská do obvodu školy Grafická, čímž Podbělohorské ubylo 9 dětí.

„Zároveň současná situace ještě nemusí nutně znamenat, že nebude dostatek míst. Loni rovněž bylo u zápisu více dětí, ale některé daly nakonec přednost jiným školám, takže byla poptávka plně uspokojena až na školní družinu, kde odbor školství do měsíce vytvořil nové oddělení,“ pronesl Večerka. Podotkl, že situaci současnému vedení radnice komplikují rozhodnutí minulých radních, kteří zrušili jednu školu v okolí.

Rodiče ale pobouřilo vyjádření mluvčího pátého obvodu. „Devět dětí nebylo přiděleno do ZŠ Grafická. Spádové ulice zůstaly stejné jako loni. Radnice nám řekla, že došlo k administrativní chybě,“ dodala rozhořčená čtenářka Jitka A.