Až třikrát více terénních pracovníků bude v příštích letech pomáhat pražským lidem bez domova. Své služby poskytnou v rámci Centra sociálních služeb Praha. Vedení metropole plánuje podpořit i další neziskové organizace, které se problematice lidí bez přístřeší v hlavním městě věnují.

Důležitý krok

Vedení Prahy chce ulevit hlavně problémovým místům. „Terénní pracovníci jsou velmi důležitou složkou, která s lidmi bez přístřeší řeší problémy přímo na ulici a poskytuje jim nejen sociální poradenství, ale i ošetřovatelsko-hygienickou pomoc," popsal radní pro sociální oblast Daniel Hodek. „Od navýšení jejich počtu si slibujeme i lepší působení na lidi bez domova v problematických lokalitách," dodal.

Podle ředitelky Centra sociálních služeb Praha Ludmily Tomešové je navyšování počtu terénních pracovníků důležitým krokem, jak řešit problematiku lidí, kteří žijí na ulici. „Budeme moci lépe monitorovat lokality po celé Praze a navazovat kontakty s klienty. A tím i poskytovat efektivnější pomoc. Jen za minulý rok naši pracovníci realizovali téměř 18 tisíc kontaktů," popsala situaci Tomešová.

Mohou vzniknout nová centra

Podle radního Hodka by mohlo situaci dále zlepšit vytvoření menších nízkoprahových center. Ta by měla vzniknout v nejproblémovějších čtvrtích. „Jsem přesvědčený, že navýšením terénních pracovníků a zvýšenou starostlivostí o své klienty kolem zařízení poskytující pomoc se dají eliminovat z větší části problémy, jako je tomu třeba U Bulhara," doplnil radní Hodek s tím, že je nepřijatelné, aby místní klienti nadměrně zatěžovali své okolí a komplikovali tak život ostatním.

Rozvoj služeb pro lidi bez domova zahrnulo vedení Prahy do aktualizované Koncepce řešení problematiky bezdomovectví v Praze pro období 2013-2020.

Čtěte také: Praha chce nemocnicím přispívat na péči o bezdomovce