Vysoký počet nutrií v okolí pražských vodních toků souvisí s mírnějším průběhem několika zimních sezon. Situaci nepomáhají ani lidé, kteří zvířatům nosí potravu. Největší populace nutrií je na řece Rokytce. 

Původem z Jižní Ameriky 

Praha je navíc pro tato zvířata výhodným místem k životu, díky tomu, že je nízko položená a má příhodné klimatické podmínky. Nutrie není v Česku původním druhem. Pochází z Jižní Ameriky, odkud byla dovezena. Byla zde šlechtěna na maso a kožešinu.

Ekologové ale varují. Populace těchto zvířat se živí rostlinnou stravou a často tak dochází k likvidaci pobřežních porostů. Zvířata mohou být navíc přenašečem leptospirózy. V současné době také probíhá odchyt nutrií. Zvířata pak končí v pražských zookoutcích, které provozují Lesy hl. města.