Nusle se převážně rozprostírají na území Prahy 4. Pochlubit se mohou například historií, která dotváří vícevrstevnatost české metropole nebo svým vlastním příběhem, který se vryl do nejvýznamnějších nuselských staveb.

V minulosti však tato pražská část byla vesnicí stojící na významné stezce směrem z Prahy do Českých Budějovic, Třeboně a Vídně. Cestu lemovaly vinice a vedla zčásti podél Botiče. Nyní na ni částečně navazuje ulice Jaromírova. Díky své výhodné poloze se Nusle postupně staly mnohem důležitějšími, a tak jim byl v roce 1898 udělen statut města.

Více reprezentativní architektury

S povýšením na město souvisela také snaha o vytvoření reprezentativnější architektury, která dá Nuslím potřebné prostory pro administrativu a správu sebe sama.

Právě u takového místa vycházka začíná. Hlavním prostorem, který byl k těmto účelům vybrán, je nynější náměstí generála Kutlvašra. To vzniklo podle návrhu architekta Karla Skaláka na místě bývalého hřbitova.

Nelze pominout ani náměstí Bratří Synků

Na náměstí stojí několik významných staveb. Mezi nimi i budova Nuselské radnice, která je ukázkou snahy o vytvoření dominanty prostoru. Jejím architektem byl jeden z hlavních architektů Vinohrad Antonín Turek.

Během vycházky po Nuslích nelze minout ani náměstí Bratří Synků, na jehož místě dříve stával dnes už zbořený zámek Jana Josefa z Vrtby, který byl tehdejším vlastníkem Nuslí. Zámek byl postaven na konci 17. století.

Účastníci zavítají při vycházce také do Boleslavovy ulice, kde se nacházejí domy od architekta Karla Hannauera. Nejvýznamnější z nich je dům č. p. 45 situovaný na rohové parcele. Do ulice Na Fidlovačce se chlubí výraznými kubistickými balkony, díky kterým budova tvoří dominantu celé ulice. Na domy navazuje park před Divadlem Na Fidlovačce, které má před sebou drobnou piazzettu. Ta dává lidem možnost setkávat se před divadlem.

Pivovar a most

Závěrem vycházky si poté lidé připomenou dvě výrazné nuselské stavby. První je Nuselský pivovar, který už dnes ale není využívaný ke svému původnímu účelu. Poslední připomínkou starých časů jsou dva pylony u vstupu s pivními sudy místo hlavic.

Druhou dominantou je Nuselský most. Ohledně jeho stavby se vedlo mnoho sporů o materiálu, který by se měl na jeho stavbu použít. Návrh se nakonec uskutečnil v roce 1973 v rámci architektonického návrhu Stanislava Hubičky. Most byl tehdy pojmenován po komunistickém vůdci Klementu Gottwaldovi.

Nusle, jak tudy šly dějinyvycházka se uskuteční v pátek 9. června od 17.30 hodin; rezervace nutná na telefonu 720 975 495 nebo na e-mailu info@prahaneznama.cz,
cena je od 110 korun s rezervací (+50 Kč bez rezervace)
sraz je na náměstí gen. Kutlvašra u památníku tří odbojů P délka vycházky je přibližně 1,5 až 2 hodiny; terén je vhodný pro kočárky i pro vozíčkáře
provází Jan Haken
účastníci se dozvědí, kdy vznikala vícevrstevnatá zástavba Nuslí, jakým způsobem byly napojeny na Prahu a co všechno má za sebou Nuselský pivovar

Moje místa - Nusle. Infografika. Zdroj: Redakce