Loď se na svou trasu vydá každých dvacet minut nebo dle okamžitých požadavků cestujících. Při jedné cestě pojme dvanáct osob.

„Jižní část Prahy nabízí velmi málo možností spojení obou vltavských břehů, nejvýraznější je absence spojení v oblasti Prahy 12 s vysokým počtem obyvatel. Území na obou březích jsou stále více využívána in-line bruslaři a cyklisty, na pravém břehu ve stopě páteřní cyklotrasy A 2 často za hranicí kapacity,“ uvedl pražský převozník Zdeněk Bergman.

Zatím na zkoušku

Přívoz bude zatím jezdit pouze zkušebně, teprve po prvním listopadu se rozhodne, jestli linka zůstane.

Přívoz jezdídenně včetně víkendů od sedmi do devatenácti hodin. Pravobřežní přístaviště je sedm set metrů od Strakonické ulice, kde leží autobusová zastávka Lahovičky.

Nástupiště v Modřanech najdou Pražané vedle stávajícího zděného schodiště v navigaci, napojení do Modřan je po stávající cyklostezce a mimoúrovňově ulicí U Kina.

Dříve tu už přívoz byl

Zmiňovaná území spojovaly trasy přívozů už v minulosti. Zkušební provoz má za cíl ukázat, jestli poptávka přetrvává.

Magiistrát si od rozhodnutí slibuje, že se rozšíří a zkvalitní síť cyklostezek a pro zalidněnou oblast Prahy 4 zároveň zpřístupní rekreační údolí Berounky a cyklostezky na levém vltavském břehu, které jsou v tuto chvíli odděleny řekou a dosažitelné pouze složitě po komunikacích 1. třídy.

Jizdní řád nového přívozu