„Stavba nového multifunkčního sálu pokračuje podle plánu. Hotové jsou inženýrské sítě a již se připravují základy pro zvýšená patra. Hrubá stavba by měla být dokončena v dubnu 2022 a pak bude následovat instalace technologií a vnitřního vybavení. Otevření plánujeme na první čtvrtletí roku 2023,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Se začátkem roku 2022 by měly být zahájeny také dva nové projekty. Aktuálně probíhají výběrová řízení na stvabení firmy pro oba objekty. Venkovní expozice a tropický skleník Fata Morgana se poprvé propojí do jednoho celku. Obě části areálu botanické zahrady spojí most, který nově vznikne nad veřejnou cestou mezi Trojou a Sídlištěm Bohnice. Na přemostění budou v obou částech navazovat nové expozice.

Ve stejné době bude zahájena i modernizace a rekonstrukce viničního domku na vinici sv. Kláry. Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse řeší umístění degustačních prostor v objektu za viničním domkem. S tím je propojí spojovací průchody. Nacházet se zde budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny, ale zejména nový a větší prostor pro degustace a společenské akce.