Nový koš na stříkačky najdete u Nuselských schodů, v blízkosti Beptovské kaple. Dosud mohli lidé tato místo využívat v severní části Karlova náměstí za kašnou sv. Josefa poblíž Novoměstské radnice, ve střední části Karlova náměstí a v ulici Pod Slovany za budovou Ministerstva zdravotnictví. Tam je městská část nechala instalovat vloni v létě.

Využití speciálních košů je součástí pracovně resocializačního programu Fixpoint, určeného pro drogově závislé jedince se zájmem o změnu životního stylu. „Jde o velmi úspěšný projekt. Daří se nám dostat značnou část infekčního materiálu z ulic. Stříkačky, které se dříve ve velkém povalovaly v parcích, končí nyní v těchto malých kontejnerech. Máme i statistiky ohledně počtu odevzdaných stříkaček,“ potvrdil místostarosta Prahy 2 Martin Víšek.

Koš vypadá na první pohled nenápadně, vejde se do něj ale až 150 injekčních stříkaček. Pracovníci Fixpointu kontejnery dvakrát týdně kontrolují a v letním období nacházejí ve třech stávajících až stovku použitých stříkaček. „Máme vytipované i další lokality, kam by bylo vhodné kontejnery na infekční odpad umístit. Jedno z nich je v Riegrových sadech nedaleko sokolovny,“  doplnil Víšek.

Městská část Praha 2 si klade za cíl přistupovat k protidrogové politice nejen z pohledu represe, ale i určité prevence. S vědomím, že skupinám závislých lidí je třeba pomáhat. Ať už prostřednictvím spolupráce s neziskovkami jako je Sananim, nebo právě využitím zařízení jako Fixpoint.