Jiné plány

„Když jsme dům v roce 2008 kupovali, tak jsme předpokládali, že ho pouze zrekonstruujeme a přistavíme dvě patra. Nepředpokládali jsme, že to bude tak problematický objekt,“ svěřuje se zástupce společnosti Radovan Karas.

Přizvaní projektanti doporučili firmě konzultovat stavební úpravy s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy (URM). Stanovisko znělo řešit situaci komplexně, tedy v rámci celé lokality, aby vznikl důstojný vstup do města.

Kromě samotného činžáku tedy bylo nutné zohlednit i sousední magistrátní pozemky, na kterých je vodárenská věž, barokní domeček a kůlny. Památky musí zůstat zachovány, takže je velmi problematické implikovat na něho jakoukoliv novostavbu. Společnost se rozhodla uspořádat soukromou soutěž. „V roce 1991 byla provedena rozsáhlá studie, která obsahovala několik architektonických návrhů na urbanistické řešení plochy. Oslovili jsme tři nejlepší autory těchto návrhů a další tři studia, aby se mezi sebou utkali. Jedno odmítlo, takže nakonec komise vybírala z pěti kandidátů,“ popisuje Karas.

Historie a celistvost

Celkem 50členná komise byla složená z památkářů, architektů, ale i laiků, přizvaných obchodních partnerů.

„Záměrně jsme nechtěli přizvat Českou komoru architektů, protože by v porotě museli být přítomní i zahraniční architekti. Ti ale nemohou dostatečně zohlednit celý kontext vývoje místa. Pro ten je nutný čerpat informace i z historických materiálů, ve kterých se například uvádí, že první zmínky o zamýšlené demolici činžovního domu pocházejí již z roku 1920,“ sdělil Deníku stavební konzultant investora Martin Závodný.

„Místo bylo tolikrát řešené, že něco přistavět vlastně nic neřeší. Jediná šance je nahradit stávající objekt jiným objektem,“ dodává.

Nezbytná povolení

Jenže jestli k ní skutečně dojde, není vůbec jisté. Nejprve musí přijít územní rozhodnutí o případné stavbě. A teprve pak lze jednat s magistrátem o odkupu nebo pronájmu pozemku. Žádost o nákup sousední plochy je již podaná a čeká se na vydání územního rozhodnutí. Má to ale háček, protože na činžovní dům je hypotéka.

„První co musíme získat, je územní rozhodnutí, na to snad ještě máme. Když ho získáme, budeme hledat společníky nebo si půjčovat. Zatím máme jen starý barák,“ říká Karas.

„Pan Malinský nám sdělil, že je to tak na dva roky,“ doplňuje Závodný. K realizaci projektu je však třeba minimálně dalších 50 razítek. Zelenou zatím dostal pouze od magistrátního Odboru památkové péče.

Velká výzva

„Tím, že se situace výrazně zkomplikovala oproti původním záměrům investora, tak je to pro nás velká výzva. Chceme, aby do toho lidé mluvili, abychom jednali v souladu s jejich míněním. Postavíme jen to, co nám veřejnost a odborníci dovolí,“ shrnuje Závodný.

Jak bude veřejnost vstřícná vůči návrhu studia DaM se teprve ukáže. Odborníky zatím striktně rozděluje na jednoznačné odpůrce nebo vehementní zastánce. Sami investoři totiž připouští, že projekt Novomlýnské brány je velmi neobvyklý a jeho přijetí či odmítnutí v rámci urbanistického řešení místa je spíše otázkou vkusu než čehokoliv jiného.

Urbanistický vývoj místa

Ještě začátkem 20. století tvořila předpolí mostu monumentální novogotická budova Eliščiných lázní a malé domky na druhé straně dnešní Revoluční ulice. V roce 1934 pak drobné stavby naproti lázním nahradil palác pojišťovny Merkur od Jaroslava Fragnera. Za protektorátu byl vedle dosluhujícího řetězového mostu postaven provizorní most dřevěný, jemuž padla za oběť budova Eliščiných lázní. Odhalila se tak přilehlá boční stěna domu v Revoluční 30, který se náhle ocitl na konci uliční fronty, a také zadní stěny bloku v Revoluční 28. Od té doby přibyl ještě Štefánikův most (1949-51) a přilehlá mimoúrovňová křižovatka, která obsadila místo bývalých Eliščiných lázní.

Pokusů, jak se vyrovnat s touto složitou lokalitou, bylo v uplynulém půlstoletí bezpočet. Žádný z nich však nepřinesl úplně elegantní řešení. V návrzích z druhé poloviny 20. století se počítá s tím, že předpolí mostu vytvoří symetrickou dvojici budov s širokým průčelím, která orámuje ústí Revoluční ulice a vytvoří jakousi vstupní bránu.

V roce 1965 byla vypsána soutěž na mezinárodní hotel, kde zvítězil návrh týmu Bočan, Šrámková, Šrámek, který počítal s demolicí celého bloku u východního ústí Revoluční třídy, včetně barokního domku.

V roce 1991 pak proběhla Soutěž Novomlýnská na řešení širšího území ulic Lannovy, Nových mlýnů a Revoluční demolice už nebyla tak plošná, novostavbám měly ustoupit jen novorenesanční domy číslo 30 a 28 v Revoluční ulici.

Téma Lannova/Revoluční se také objevilo jako školní zadání ateliéru Ladislava Lábuse na ČVUT úkolem studentů bylo vyřešit území pouze s využitím úzkého pruhu podél Lannovy ulice.

Problematika řešení této lokality znovu vyplula na povrch v roce 2010, kdy byl zveřejněn návrh ateliéru RH-Arch Rostislava Říhy. Zatím poslední návrh na řešení rohové plochy, kterým je projekt Novomlýnská brána Petra Buriana a DaM architektů, byl představen před pár týdny.

Zdroj: www.archiweb.cz