Tramvaje jedoucí až do Suchdola. To je zatím jen vzdálený sen do budoucna. Už v příštím roce by ale měl být učiněn první krok. Pražský dopravní podnik (DP) totiž připravuje stavbu tramvajové trati vedoucí ze stávajícího obratiště Podbaba až k železniční zastávce v Podbabě.

Toto však bude zřejmě jediná nová trať. Jinak DP nemá příliš mnoho peněz, a tak se bude soustředit zejména na rekonstrukce tratí, které již opravu nutně potřebují.

„Vzhledem ke složité ekonomické situaci je prioritou zajištění bezproblémového a bezpečného provozu na stávající kolejové síti. Je tedy nezbytné preferovat akce, zaměřené na uvedení stávajících tratí do odpovídajícího technického stavu,“ sdělil ve zprávě o investičních akcích příštího roku Martin Dvořák, generální ředitel DP.

První etapa na cestě do Suchdola

Budoucí tramvajové trati v úseku Podbaba – ČD Podbaba, je přikládána veliká důležitost. „Její stavba totiž zajistí velmi účelné spojení v rámci Pražské integrované dopravy. Je také současně úvodní etapou výhledového tramvajového napojení Suchdola,“ informuje dále zpráva, kterou má Pražský deník k dispozici.

Trať by měla vést Podbabskou ulicí ze stávajícího obratiště u hotelu Crowne Plaza na úroveň železniční zastávky Praha – Podbaba, připravované v rámci modernizace I. železničního koridoru. Zde by tak vznikla možnost přestupu na vlaky i autobusy. Délka včetně koncového zařízení bude cirka 0,7 kilometru.

Kritický stav na Plzeňské

Dlouhodobě je ve velmi špatném stavu trať Plzeňská v úseku Klamovka – Sídliště Řepy. Její rekonstrukce je proto jednou z priorit na příští rok. Stav trati šetří Drážní inspekce. Obnova má odhadované náklady ve výši 700 milionů korun, za což bude opraveno 13 kilometrů kolejí. Akce by měla začít v létě příštího roku, informoval dopravní podnik.

V úseku byl omezen provoz vozů 14T známých jako Porsche.

Z dalších rekonstrukcí, s nimiž se počítá v roce 2010, by se mělo dostat na tramvajovou trať Myslíkova, oprava bude financována z Evropských fondů. Dále je na programu rekonstrukce úseku Národní – Spálená, kde je nutná časová koordinace s výstavbou Copa Centra či oprava trati Poděbradská.

Ve Stodůlkách bude druhý vestibul

Kromě oprav počítá dopravní podnik ještě s dalšími většími akcemi. Jedná se například o dostavbu západního vestibulu stanice metra Stodůlky v návaznosti na výstavbu Západního Města. Vestibul byl zprovozněn, ale bez technologického vybavení. Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 150 milionů korun.

Dále by se mělo dostat na stavbu výtahu ve stanici metra Národní třída. Kromě vybudování bezbariérového vstupu se počítá i s rekonstrukcí vestibulu a eskalátorů. Náklady na rok 2010 se odhadují na 450 milionů korun.