Hned na třech místech v Praze se mohou řidiči setkat s novými informačními tabulemi, které sdělují dojezdové časy do určité lokality.

Novou službu pro řidiče spouští v těchto dnech ve zkušebním provozu technická správa komunikací (TSK). „Jedná se o měření dojezdových dob. Řidiči získají na tabulích informaci o aktuální době, kterou potřebují k dosažení konkrétního místa,“ řekl mluvčíTSKTomáš Mrázek.

V první fázi TSK novinku nabídne na třech úsecích, a to na Jižní spojce směrem od lanového mostu k ulici K Barrandovu, na úseku od křižovatky ulic K Barrandovu – K Holyni po exit Brno na Jižní spojce a ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 v Evropské ulici směrem od Divoké Šárky k Vítěznému náměstí.

„Po několika měsících tento pilotní projekt vyhodnotíme, a pokud bude úspěšný, zavedeme ho i na dalších úsecích v hlavním městě,“ uvedl Mrázek.

Zvýší se bezpečnost

Systém pracuje na principu měření doby jízdy konkrétního vozidla danými úseky a výpočtu pravděpodobného času jízdy. Jako senzory pro sběr potřebných dat slouží kamery, známé především jako úsekové rychloměry a detektory jízdy na červenou, které tak rozšířily sadu svých funkcí. close zoom_in

Výsledné informace jsou zobrazeny na nových informačních tabulích včetně názvu cílového bodu a dojezdové doby, přičemž pro tranzitní komunikace je rozlišena dojezdová doba pro osobní a nákladní dopravu.

„Myslím, že by se tabule mohly osvědčit. Hlavně, když uvidím dojezdovou dobu, mohu třeba včas informovat, že se opozdím na schůzce,“ řekl Karel Pešek z Prahy 10.

„Je to další krok ke zvýšení bezpečnosti na pražských silnicích. Neinformovaný a tudíž nervózní řidič je totiž nebezpečný sobě i svému okolí, čímž se zvyšuje možnost dopravní nehody. Díky této službě dostane v reálném čase informace o dojezdovém čase do dané lokality a případně si tak může zvolit jinou trasu,“ dodal Tomáš Mrázek.