To je jen základní výčet námitek branických občanů vůči chystané masivní obytné zástavbě v jejich sousedství.

„Až sedmipodlažní bytové domy mají vyrůst v sousedství unikátní lokality starého Braníka, v ohybu Jižní spojky na šesti tisících metrech čtverečních stávající zeleně,“ upozorňuje Adéla Gjuričová z občanského sdružení Náš Braník.

Podle místního obyvatele, který Deníku poskytl množství souvisejících podkladů, Davida Boreckého má novému sídlišti padnout za oběť rozsáhlá zahrádkářská kolonie, přiléhající k Branickému náměstí a ohraničená Kunratickým potokem.

Izolační zeleň versus betonová džungle

„Místo využívají zdejší lidé i cyklisté jedoucí po cyklostezce podél Kunratického potoka. Navíc za potokem má vyrůst také nová administrativní čtvrť,“ uvádí Borecký. „Pokud by byly projekty realizovány, znamenalo by to především, že by starý Braník od Jižní spojky nedělila izolační zeleň, ale betonová džungle, která jen těžko odstíní emise a hluk,“ obává se Borecký.

Zástupce investora projektu tvrdí, že mu občanské iniciativy své námitky dosud oficiálně nepřednesly. „Nikdo nás nekontaktoval. Sdružení se se svými výtkami nyní hlásí do EIA (posouzení vlivu na životní prostředí – pozn. red.),“ uvádí zástupce investora (nepřál si být jmenován). Dále zdůraznil, že v Braníku nebude zničen park. „Jde o zarostlou a neudržovanou zahrádkářskou kolonii, se kterou se vždy v územním plánu počítalo k zástavbě,“ pokračoval v argumentaci. Námitku o likvidaci protihlukové bariéry Jižní spojky rovněž zpochybnil.

„Projektované domy naopak vytvoří přirozenou bariéru proti hluku. Počítáme i s kultivací okolí, které je dnes velmi zanedbané. Kolem Kunratického potoka vzniknou pěkné partie s lavičkami a upravenými cestami,“ dodal zástupce investora.

Podezření, že městská část upřednostňuje zájmy investora

Od rady městské části Praha 4 obdržel už v říjnu loňského roku souhlasné stanovisko, týkající se změny kódu využití na území vymezeném k zástavbě. Tento krok si ale občanské iniciativy nenechaly líbit a v květnu letošního roku zaslaly žádost o prošetření rozhodnutí rady šéfu kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 4. Podezírají totiž městskou část, že upřednostňuje zájmy investora na úkor okolních obyvatel.

„Rada Prahy 4 již 6 měsíců před započetím procesu EIA zmírnila podmínky pro investora. Koeficient míry využití zvýšila hned o tři stupně, což je nestandardní,“ uvádí se v žádosti o prošetření.

Osmého července letošního roku pak obdrželo vedení Prahy 4 podrobnou výzvu k provedení úplné studie EIA. Dokument je doplněn žádostí o přijetí usnesení, které bude v souladu s veřejným zájmem. Výzva je podepsaná zástupci občanského sdružení Pankrácká společnost.

Proč by podle občanského sdružení Náš Braník měla vzniknout EIA?

„Developer ve svých podkladech neuvádí jakoukoliv zmínku o další existenci mateřské školky Bezová ani jakákoli konkrétní opatření k ochraně dětí před hlukem a prachem z plánované výstavby. Projekt je nadlimitní a v rozporu se zákonem. Neřeší vliv záplavového území Kunratického potoka. Záměr by přinesl masivní likvidaci zeleně mnoha desítek stromů a keřů, které v současnosti tvoří velmi důležitý biokoridor, odlehčují dané území a přes svoji zanedbanost plní i estetickou funkci. Navrhovaná náhradní výsadba je značně nedostatečná. Z plánovaného rozsahu stavby pramení neúnosný nárůst individuální automobilové dopravy na přilehlých komunikacích.“

Z požadavku OS Pankrácká společnost, zaslaného 8. července 2011 radě MČ Praha 4.
Jak má projekt podle občanského sdružení Náš Braník vypadat?

Sedm nadzemních a tři podzemní podlaží. 415 bytů a 3 tisíce metrů čtverečních obchodních ploch – území srovnatelné s pětinou dolního Braníka, ale mnohem hustěji zastavěné a převyšující okolní zástavbu o několik metrů. Investor hovoří přibližně o sedmnácti stech autech denně navíc, pro něž má připravit 520 podzemních parkovacích míst. OS odhadují, že to v reálu bude mnohem víc. Během stavby, která má trvat čtyři a půl roku by to podle OS byla především těžká nákladní auta.

close zoom_in

Vizualizace: Nové budovy v pravé části obrázku představují projekt nové bytové zástavby. Branickým se mimo jiné nelíbí, že má o dvě patra převyšovat stávající zástavbu.

Čtěte také: Známe podobu 'monstra' v parku na Kavčích horách