Do těchto severních částí Prahy totiž začne jezdit metro a současně s tím dojde k velkým úpravám v organizaci autobusových linek. Třináct jich přestane fungovat úplně, na dvaceti pěti se změní jízdní řády. Dalších dvanácti autobusů se změny nedotknou vůbec.

Zrušeny budou především linky v souběžných směrech s metrem. Autobusy však budou dále jezdit do Vysočan, na Palmovku a na Bulovku. Všechny letňanské linky budou zajíždět do terminálu Letňany. „Konečný návrh představuje kompromis, na kterém jsme se dohodli s jednotlivými městskými částmi a kromě úspor v povrchové dopravě souběžné s metrem přináší i pro cestující mnoho dílčích zlepšení,“ sdělil Filip Drápal ze společnosti Ropid, která dopravu v Praze organizuje.

Změny autobusů od 9. května

Linky se změněnou trasou 102, 110, 134, 136, 166, 181, 183, 185, 186, 210, 233, 259, 269, 280, 302, 305, 345, 348, 351, 354, 365, 375, 376, 377, 416
Linky beze změny trasy 103, 109, 140, 144, 151, 152, 162, 169, 177, 195, 200, 202
Zrušené linky 145, 146, 156, 158, 168, 175, 187, 201, 274, 349, 358, 366, 399

Přejmenované a nové zastávky

Liberecká přejmenována na Střížkov
Letňany
přejmenovány na Staré Letňany
Autobusové zastávky u konečné stanice metra ponesou název Letňany
Nové zastávky Na Slovance a Vinopalnická pro linku 102
Nová zastávka Třebenická pro linky 134, 136, 183 ve směru Střížkov
Nová zastávka Oderská pro linku 140

Zdroj: Ropid

Změna dopravy v jednotlivých městských částech:

Prosek

Zrušeny budou linky v souběžných směrech s metrem. Zachovány budou páteřní linky v krátkých intervalech do směrů, kam nevede metro: do Vysočan linky 136, 177, 183, 195, na Palmovku linky 140, 166, 185 a na Bulovku linky 186, 210. Obsluhu zastávek Českolipská a Poliklinika Prosek zajistí linky 134, 186 a 210, oblast Madliny a Starého Proseka obslouží linky 151, 186, 210, oblast Krocínky spojí s Prosekem a Vysočany kromě posílené linky 151 také linka 134, která rovněž zajistí přímé spojení oblasti Nového Proseka s metrem B.

Letňany

Spojení Letňan s metrem B zůstane zachováno páteřními linkami 140 na Palmovku a 195 na Vysočanskou. Přímé spojení oblasti starých Letňan s metrem B zajistí linka 166 nově vedená na Palmovku. Zachována bude také linka 210, která pojede spolu s nově vedenou linkou 186 přes Polikliniku Prosek a Bulovku na Nádraží Holešovice. Příměstské linky nově pojedou Tupolevovou ulicí namísto zajíždění do starých Letňan. Kapacita spojení pro zastávky Boletická a Rychnovská bude zachována nově vedenou linkou 110. Tato linka nabídne nové spojení Letňan s oblastí Hloubětína. Všechny letňanské linky budou nově zajíždět do terminálu Letňany.

Čakovice

Páteřní linkou zůstane linka 140 s kratšími intervaly, zajišťující spojení na metro B Palmovka. Spojení s Poliklinikou Prosek a Bulovkou zajistí linka 210. Ostatní linky ve směru na Prosek budou zkráceny k terminálu Letňany. Rozšířen bude provoz linky 233 do zastávky Sídliště Čakovice na celotýdenní. Příměstské linky jedoucí přes Čakovice budou nově vedeny Tupolevovou ulicí bez zajíždění do starých Letňan. Spojení se starými Letňany zůstane zachováno linkou 166, nově vedenou na Palmovku.

Miškovice

Zrušenou linku 158 nahradí linka 210 vedená přes Letňany, Polikliniku Prosek, Bulovku na Nádraží Holešovice. Příměstské linky jedoucí přes Čakovice budou nově vedeny Tupolevovou ulicí bez zajíždění do starých Letňan a zkráceny k terminálu Letňany.

Třeboradice

Linka 166 pojede nově na Palmovku, příměstské linky jedoucí přes Čakovice budou nově vedeny Tupolevovou ulicí bez zajíždění do starých Letňan a zkráceny k terminálu Letňany. Třeboradické linky pojedou nově obousměrně přes zastávku Krystalová.

Kbely

Linka 185 bude v úseku Letecké opravny – Letňany posílena, v omezeném rozsahu bude zachováno přímé spojení na Palmovku. Linky od Vinoře budou zkráceny k terminálu Letňany kromě linky 375, která zůstane ukončena na Českomoravské. Linka 186 povede ve stávající trase až k Poliklinice Prosek, odkud místo do Bohnic pojede přes Bulovku na Nádraží Holešovice. Více spojů nabídne linka 280 přes Ctěnice. Přes Kbely nově nepojedou linky 110, 349 a 399.

Vinoř

Autobusové linky budou lépe vzájemně koordinovány a nabídnou tak kratší souhrnný interval. Přímé spojení s Prosekem a Vysočany bude zachováno linkou 375, ostatní linky budou zkráceny k terminálu Letňany, který nabídne dostatek možností pro další přestup.

Satalice

Páteřní linkou zůstane linka 186 v nezměněné trase, pouze namísto do Bohnic pojede z Proseka přes Bulovku na Nádraží Holešovice. Linka 376 bude zkrácena k terminálu Letňany.

Ďáblice

Linky 103, 202, 345 a 368 zůstanou ve svých původních trasách. Linky 348 a 349 budou sloučeny do jedné a zkráceny k terminálu Letňany.

Kobylisy

Zastávky Šimůnkova a Bojasova budou nově obslouženy páteřní linkou 136 prodlouženou k Vozovně Kobylisy. Tato linka s krátkým intervalem a v kloubových vozech nahradí linky 175 a 181. Zcela nově bude vedena linka 183 od Proseka přes Ládví, Kobylisy a Vozovnu Kobylisy do zastávky Sídliště Čimice jako celotýdenní náhrada linky 181. Oblast Slovanky nově obslouží linka 102, která bude v úseku Vychovatelna – Kobylisy vedena přes zastávky Vinopalnická, Na Slovance a Ládví.

Bohnice

Oblast Bohnic již nebude obsluhovat linka 186, kterou nahradí posílená linka 102, vedená nově přes terminál stanice metra Kobylisy. Zrušenou linku 187 nahradí posílená linka 200, která nabídne kratší intervaly ve špičkách i v pracovní dny dopoledne. Do oblasti Zámků bude jezdit linka 102 nově i o víkendu v pravidelném intervalu 120 minut.

Čimice

Linku 181 nahradí celotýdenně linka 183, nově vedená přes Vozovnu Kobylisy, metro Kobylisy, Ládví a dále po své původní trase do Petrovic. Linka 183 významně posílí dopravu z Čimic na metro Kobylisy.

Dolní Chabry

Linka 169 bude nově jezdit i v pracovní dny dopoledne a večer cca do 23:00.

Libeň

Spojení z Proseka na Palmovku bude zachováno linkami 140, 166 a 185. Zrušenou ranní linku 168 nahradí linka 109 s kratšími intervaly. Oblast Bulovky a Holešoviček bude obsloužena stávajícími linkami 102 a 210. Zrušenou linku 201 nahradí linka 186 vedená souběžně s linkou 210 v úseku Nádraží Holešovice – Fryčovická.

Vysočany

Spojení Proseka a Vysočan bude zachováno páteřními linkami 136, 177, 183 a 195. Zachována zůstane linka 151 přes Klíčov a Starý Prosek i linka 375 do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Linka 134 nově zajistí spojení Vysočan s oblastí Krocínky a Nového Proseka.

Hloubětín

Linka 181 bude zkrácena do trasy Nádraží Hostivař – Hloubětínská. Místo ní pojede na Severní Město celotýdenně linka 183. Linka 110 bude celotýdenně vedena po Průmyslovém polokruhu přes novou stanici metra Letňany do zastávky Avia Letňany a nabídne tak zajímavé spojení Hloubětína se severní terasou.

Zdroj: Ropid