Praha totiž s více než ročním zpožděním začala hledat dodavatele sytému, který bude počítat dojezdové doby včetně nabídky alternativních tras. Odhadovaná cena zakázky je 167 milionů korun. Její součástí je instalace nových dopravních tabulí na dalších úsecích.

Systém informování o dojezdové době v Praze už funguje. „Jedná se o rozšíření na další komunikace s vazbou na Městský okruh,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Portály se mají nově objevit v 39 lokalitách, 24 z nich je ve směru do centra, 15 v opačném směru. Zakázka nabrala více než roční zpoždění kvůli nejasnostem s financováním. Praha chce na projekt získat evropské dotace, proto musela jít zakázka oficiálně z TSK Praha na hlavní město.

Projekt Smart City

Princip zjišťování dojezdových dob je založen na senzorickém sledování skutečné doby průjezdu daného úseku vozidly. V počátečních a koncových bodech úseků jsou instalovány videodetekční kamery nebo bluetooth skenery, které následně automaticky bez zásahu člověka porovnáním ID zařízení nebo registrační značky vyhodnocují dojezdové časy. Vítěz soutěže bude systém provozovat pět let. Praha ho zařadila do projektů Smart City, řidičům má pomoci rozhodnout se, kudy jezdit.