„K projednání nových názvů ulic a veřejných prostranství, které vznikly zejména výstavbou nových domů, jsme dostali podněty od městských částí, stavebních firem a také od občanů,“ říká náměstek primátora Rudolf Blažek.

Jména nových ulic se většinou vážou k území, na kterém se nacházejí. Například v Dejvicích v blízkosti staré čistírny odpadních vod byly pojmenovány podle významných projektantů a stavitelů pražské kanalizační sítě a stok. Lindleyova, Heinemannova a Máslova se nachází v sousedství stávajících ulic Paťanka a Pod Paťankou.

Pojmenování podle malířů

V Hostavicích přibyly názvy Šemberova, Langweilova, Postlova, Bartoňkova a náměstí Zdenky Braunerové. „Nové ulice zde nesou jména malířů, kteří se zasloužili o dokumentaci dnes již zmizelých částí Prahy,“ vysvětluje Blažek. V Kunraticích získala ulice Nad Vernerákem název podle lidového pojmenování nedalekého rybníka. V jeho blízkosti se nachází i další nová ulice Nad Akáty.VČakovicích se při určování názvů ulic inspirovali slavnými profesory cukrovarnictví, historicky významnou místní rodinou a křesťanským rytířským řádem. Nové ulice tak nesou názvy Andrlíkova, Šanderova, Samohrdova a Templářská.

Rada odložila projednávání nových názvů ulic v Křeslicích. Město se na nich totiž nemůže s obcí dohodnout. Křesličtí prosazují názvy Sluníčková, Kouzelnická nebo Pod Ovčínem, zatímco magistrát chce ulice pojmenovat podle významných umělců – Pilařova, Týrlové, Mellanové a Ponrepova.

VPraze 6 byla dnes za účasti starosty a manželky zesnulého veterána druhé světové války generála Františka Fajtla slavnostně pojmenována jako Fajtlova nová ulice vedoucí k ruzyňskému obchodnímu centru. „Fajtl byl velkým hrdinou, v jehož osudu se promítají dějiny celé republiky minulého století,“ řekl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.