Stovky aut projížděly každou hodinu Hostivicemi a Jenčí u západní části Prahy a den co den ztrpčovaly místním obyvatelům život. Tomu je nyní konec.

V pátekbude do provozu uvedena jedna z klíčových dopravních staveb ve Středočeském kraji: úsek rychlostní silnice R6 mezi Prahou a Pavlovem, pro řidiče bude zprovozněn v sobotu kolem poledne.

Větší bezpečnost nejen pro děti

Stávající komunikace I/6, která se v tomto úseku nachází a již denně využívaly až desetitisíce vozidel, nemohla takové zatížení unést. Silnice je totiž napojená na hlavní tah Praha – Karlovy Vary – Německo. Velký přínos bude mít nová komunikace především pro obyvatele obcí Hostivice, Jeneč a Pavlov.

„Jsme nadšeni, že je stavba u konce. Provoz nás každý den hodně omezoval. Nyní už snad budou moci děti chodit svobodněji do školy a lidé do práce. V obci jsme kvůli objížďce dokonce museli zavést světelnou signalizaci. Nový úsek komunikace R6 Praha – Pavlov je dokončen s dvouletým předstihem. Řidiči tudy budou jezdit od soboty. Obyvatelé Hostivic a Jenče si uleví od tisíců aut. V létě zde bylo i množství prachu, který sem auta navezla a vířila ho,“ řekla místostarostka Jenče Zdeňka Mulíčková (KSČM).

Také v Hostivicích věří, že bude líp Radují se i v Hostivicích. „Počkáme, jak se situace zlepší, ale je to výborná zpráva, nyní auta projíždějí celým městem,“ řekla jedna z obyvatelek.

Stavba zahrnuje deset mostů

Úsek R6, jehož stavba bez DPH stála více než 2,6 miliardy korun, měří 10 430 metrů a začíná na kraji Prahy, napojuje se na mimoúrovňovou křižovatku Řepy a v prostoru severně od obce Pavlov navazuje na dříve dokončené úseky, které v současné době končí v Novém Strašecí.

„Po otevření úseku konečně přestanou automobily projíždět obcemi. Navíc zde bude bezpečněji a lépe na tom bude i životní prostředí,“ potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík.

Křížení se silnicemi, železničními tratěmi, polními cestami, vodotečemi a biokoridory je vyřešeno mostními objekty na rychlostní komunikaci nebo nadjezdy. „Na trase bylo vybudováno celkem deset mostních objektů o celkové délce 817 metrů, z toho pět na vlastní rychlostní komunikaci a čtyři objekty převádějící stávající silnice, polní cesty a železniční tratě,“ informovala Martina Vápeníková, mluvčí ŘSD.

Počítalo se i s novou ranvejí

Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí, ražených štol, nové kanalizace, protihluková opatření, úpravy a přeložky komunikací a další. Při stavbě se také počítalo s budoucím přemostěním R6 pro letištní dráhu.

„V pátek bude stavba slavnostně otevřena, ale poté bude ještě nutné zaslepit sjezd u Pavlova a dokončit některé drobnosti před uvedením do provozu. Veřejnost bude moci úsek poprvé využít 20. prosince,“ upozornil Roman Kluzák z tiskového oddělení ŘSD.

Informace o stavbě

Název: R6 Praha – Pavlov
Délka: 10 430 metrů
Datum zahájení: 03/2005
Dokončení: 12/2008
Cena bez daně: 2 610 875 000 korun