První „metou“ je vytvoření čtyř desítek elektráren během příštího roku. V budoucnu se bude nová organizace věnovat i výrobě tepla a případně plynu obnovitelného původu.

Schválením Klimatického plánu do roku 2030 si Praha už v květnu vytyčila ambiciózní cíl pokrýt přes 20 tisíc budov střešními slunečními elektrárnami, případně kogeneračními jednotkami na biometan. Společenství obnovitelné energie se primárně zaměří na městské budovy, kterých je kolem 7 tisíc včetně více než tisícovky školních objektů nebo několika stovek domů pro sociální zařízení.

Organizace by ale také měla radit fyzickým osobám i firmám, které se budou chtít projektu zúčastnit.

„Jednoduše řečeno, chceme na střechách městských budov, jako jsou školy, úřady nebo domovy sociálních služeb, vybudovat a provozovat pražskou sluneční elektrárnu, která bude dodávat Pražanům zelenou elektřinu, na jejíž cenu nebude takový tlak jako v případě elektřiny z uhlí,“ uvedl Petr Hlubuček (Spojené síly/STAN), náměstek primátora pro životní prostředí. „Tato elektřina nebude navíc zatížena distribučními poplatky, které dnes činí přibližně třicet procent ceny, kterou Pražané za energie platí,“ upozornil.

Z řad opozičních zastupitelů zazněly k novince výhrady. Podle exministra financí Ivana Pilného (za ANO) se Praha vydává „socialistickou cestou“, která navíc může narazit na legislativní problémy kvůli pravidlům o provozování slunečních elektráren. Zdeněk Zajíček (ODS) zase zapochyboval, jestli je nutné kvůli projektu zakládat a financovat novou organizaci. „Přijde mi to předčasné a nezodpovědné. To Společenství obnovitelné energie navíc na rozdíl od takové Pražské plynárenské nebude mít žádný kapitál na případné pokuty a podobně,“ poznamenal.

Podle Hlubučka ale městské „akciovky“ nemohou využívat „in-house výjimku“ pro provoz elektráren na městském majetku. Tato výjimka dává možnost uzavírat s městskými organizacemi smlouvy bez nutnosti organizovat soutěže. „Hlavní důvod pro vytvoření příspěvkové organizace je ale ten, že pro dotační tituly musí zůstat dodávka elektřiny neziskovou činností. V opačném případě by výše podpory na instalace s dotací byla významně nižší, tedy v neprospěch města,“ řekl.

Pro letošní rok poskytlo město na provoz společenství 5 milionů korun. V příštích letech mají většinu rozpočtu, který se bude navyšovat, pokrýt právě dotace od státu a EU.