Kromě obecných vět na úvod o dopravní koncepci odpovídající současnému století přináší materiál konkrétní stavby, kterou chce podporovat. Žádný termín zahájení ale neuvádí. V případě silničních staveb počítá koalice s dobudováním Městského okruhu a podporuje zahloubení ulice V Holešovičkách kvůli hluku.

Klíčové má být ale vybudování vnějšího Pražského okruhu, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. „Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice-dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 byly na občany co nejmenší,“ uvádí se v dokumentu. Podle něj je potřeba intenzivní spolupráce Prahy, městských částí, Středočeského kraje, ministerstva dopravy a ŘSD. „Jmenujeme koordinátora za Prahu, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu,“ píše se v materiálu.

Několik málo staveb má v koncepci konkrétní termín: do čtyř let chce město zahájit stavbu Dvoreckého mostu nebo lávky na Štvanici a do Troji. Začít chce také se soutěží na Rohanský most a přípravou lávky Vítkovská promenáda-Balabenka.

Mosty zachovat a opravit

V oblasti mostů se nemluví konkrétně o Libeňském mostě, ale obecně naráží na fakt, že ho velká část členů bourat nechce. Budoucí radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) patřil k organizátorům akcí za záchranu mostu. „Chceme zachovat mosty, které jsou cennými stavbami a které bude možné opravit,“ uvádí se v programu.

Kromě již dříve plánovaných staveb tramvají do Libuše a Slivence a smyčky na Zahradním Městě chce také koalice zahájit stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí a připravit projednání trati mezi Vinohradskou a Bolzanovou ulicí. Ta by umožnila přestup na hlavním nádraží. V prioritách je příprava metra D, nemluví se ani o termínu zahájení stavby. V celém metru má být mobilní signál.

V případě MHD chce koalice pokračovat ve zvyšování bezbariérovosti, investovat do klimatizovaných autobusů. Nenápadně také mluví o dalším zlevnění jízdného. „Snížíme náklady současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek,“ uvádí.

Rozšíření parkovacích zón

Řidiče čeká v Praze další rozšíření parkovacích zón, ale také nová aplikace na parkování. Současně chce Praha dát dvě miliardy do rozvoje parkovišť P+R a dojednat s obchodními centry, aby na jejich parkovištích mohli přes noc stát rezidenti.

Koalice slibuje i podporu cyklistické dopravě, cyklotrasy mají na sebe více navazovat. „Vytvoříme pozici hlavního cykloarchitekta pro koordinaci projektů, připravíme program umístění stojanů do ulic,“ slibují. Služby sdílených kol mají dostat jednoznačné podmínky.