Cestující jsou ve velké míře nespokojeni se zažitým názorem, že městskou hromadnou dopravou cestují především sociálně slabší skupiny obyvatel. Dopravnímu podniku proto doporučují uspořádat kampaň, která by toto přesvědčení změnila.

Za hlavní výhodu MHD v Praze považovali respondenti dobře fungující metro, které je v podstatě nezávislé na povrchové dopravě. Kladně hodnotili také rozsáhlou síť dopravy v metropoli, cenu předplacených kuponů a ekologický provoz. Naopak se cestujícím nelíbí polstrované sedačky, které jsou vnímány jako nehygienické.

MHD v Praze je podle průzkumu vnímána výrazně pozitivněji než Dopravní podnik, který její síť provozuje. V občanech zůstává představa, že se jedná o podnik, který je velkým molochem. Na druhé straně většina respondentů oceňuje zlepšení MHD v posledních letech. Jako významné oblasti, kde došlo ke zlepšení, uvádějí čistotu, kapacitu nebo rychlost.