Desátá městská část dlouhodobě postrádala zařízení pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Nyní zde právě tento druh sociální služby vzniká. První klienti budou moci do komunitního centra zavítat už v polovině letošního roku. 

„Přestože je podobných zařízení po republice 250, v naší městské části, která je domovem téměř 110 tisíc obyvatel, doposud nefungovalo žádné. Přitom v rámci komunitního plánování sociálních služeb od rodičů i organizací léta zaznívalo, jak moc taková služba chybí,” řekl radní Michal Kočí (Piráti), který má na městské části sociální služby na starost. 

Postavena byla nová budova

Místo pro klub se našlo v prostoru mezi Botičem a sportovišti Lokomotivy Vršovice v areálu bývalé mateřské školy. Podle slov radního Kočího, původně bylo v plánu budovu školky rekonstruovat, ale vzhledem k mimořádně špatnému technickému stavu stavby, bylo přikročeno k jejímu zbourání a výstavbě nového objektu.  Realizace probíhala od září 2019 do konce ledna letošního roku a celkově vyšla na 15,7 milionu korun. 

Klub bude provozovat světová mládežnická organizace YMCA, která vzešla z výběrového řízení vypsaného radnicí Prahy 10. YMCA provozuje v hlavním městě už dvě obdobná zařízení. Počítá se s tím, že denně může vršovickým komunitním centrem projít až třicet dětí. Kvalifikovaní pracovníci jim zde budou pomáhat například s problémy ve škole, ve vztazích v rodině či s vrstevníky. 

„Nabízet budeme pravidelné rozvojové zájmové činnosti (výtvarného, sportovního a hudebního charakteru), doučování a pomoc s přípravou do školy, popovídání o těžkostech, aktivní a smysluplné trávení volného času,“ přiblížil činnost centra ředitel YMCA Praha Petr Bruna.

Co je YMCA? Nejstarší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě vznikla v Londýně v roce 1844. Stojí na křesťanských hodnotách, je ale otevřena všem lidem bez rozdílu. Dnes YMCA pracuje ve 119 zemích světa a má přes 58 milionů členů. U nás se masově rozšířila v období první republiky. Svou činnost nuceně ukončila v roce 1951. V roce 1968 byly učiněny neúspěšné pokusy o znovuzaložení, ke kterému nakonec došlo až v roce 1990.