Toto vše se nyní podle tvrzení restaurátora Antonína Oplta děje například na Petřínské rozhledně, v blízkém Bludišti či na Prašné bráně. „Když jsem byl po nějaké době na pravidelné prohlídce těchto objektů, tak jsem byl doslova v šoku a skutečně nevím, zda jsem byl na prohlídce kulturních památek nebo snad někde na Matějské pouti,“ řekl Pražskému deníku.

Neváhal a ihned vše fotograficky zdokumentoval. „Například na Petřínské rozhledně a Bludišti společnost ABL (Současný správce věží. Pozn. red) nainstalovala jakési automaty na nápoje, čokoládové tyčinky, které zde byly umístěny od počátku jejich správy až do cca konce dubna, dále jsou všude umístěny umělohmotné cedulky, různá zabezpečovací zařízení, čidla, kamery, počítadla zákazníků, čímž zasáhli do historických konstrukcí obou objektů,“ pokračoval Antonín Oplt.

Podle něj je ale nejrůznějších poškození mnohem více. Jsou například viditelné neodborné opravy barevných fládrů a sádrových profilů v Bludišti včetně vystupujících hřebů z hlavic. „Na rozhledně jsou roztažené elektrorozvody, různé změti kabelů a našroubované objímky, které jsou umístěné po celé ploše historické konstrukce rozhledny a to doslova jako někde v Lunaparku. Dále vyjmenoval, že na ochozu Prašné brány v 1. patře je opět bez povolení umístěno bezpečnostní čidlo s dráty na hlavě dobové gotické sochy, jiná dobová socha zde má čerstvě poškozený obličej a uražený nos, na horním ochozu věže jsou olámané břidlicové tašky“.

Sám už odeslal urgentní dopis Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) s podnětem na zahájení správního řízení s tím, aby byla celá věc důkladně prověřena, jelikož se podle Oplta jedná o načerno provedené zásahy a stavby.

Správce společnost ABL se brání, že by si nic takového nedovolila. „Bez stavebního povolení bychom do ničeho nezasahovali. Naopak ve spolupráci s Pražskou informační službou (PIS) si necháváme vše kontrolovat odbornými konzultanty,“ reagovala PR manažerka ABL Zuzana Fryaufová.

Její slova v podstatě potvrdila také ředitelka PIS Lucie Ramnebornová. „PIS od samého počátku úzce spolupracuje se společností ABL. Zároveň však spolupracuje také s NPÚ, s nimiž jsou projednávána všechna klíčová rozhodnutí. V PIS je také komise pro kontrolu památkových objektů. Není pravdou, že by na objektech probíhaly instalace informačních cedulí či čidel do zdiva. Cedule i čidla s kamerou pro počítání osob jsou instalována tak, aby nenarušovala historické zdivo. U výmalby v Petřínské rozhledně byla použita totožná barva, která zde byla ponechána při předcházející opravě. Tento zásah byl konzultován se zástupcem NPÚ. Oprava fasády i hran střechy se plánuje na červen. Samozřejmě opět po konzultaci s NPÚ,“ konstatoval Ramnebornová.

Nad vším ale Antonín Oplt, který je mimo jiné autorem dřívější rekonstrukce Bludiště, jen kroutí hlavou. „Je nutné za účasti pracovníků NPÚ provést důkladnou prohlídku všech objektů, a to Staroměstské radnice, Prašné brány, Staroměstské mostecké věže, Malostranské mostecké věže, Mikulášské věže, Petřínské rozhledny a Bludiště, které má ve správě firma ABL,“ požaduje Oplt.

Věcí se bude zabývat také pražský magistrát. „Určitě se do toho pustíme. Necháme vše nafotit a situaci prověříme. Pak budeme schopni říci konkrétní stanovisko,“ potvrdil Jan Kněžínek, ředitel magistrátního odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Totéž přislíbil také radní pro oblast kultury Ondřej Pecha (ODS).

Antonín Oplt je nicméně přesvědčen, že by společnost ABL měla jako správce skončit, jelikož její zásahy skutečně výrazně narušují historickou hodnotu zapsaných kulturních památek, které jsou nenahraditelné.

O věže se stará ABL od loňského léta, kdy převzala na dobu jednoho roku správu od PIS. Právě PIS na sklonku měsíce dubna oznámila vyhlášení nového výběrového řízení. Pro samotnou Pražskou informační službu by totiž za stávající situace bylo zpětné převzetí věží v podstatě nemyslitelné. V současné době totiž nedisponuje potřebným zázemím, jak technickým, tak i personálním. Navíc PIS několikrát dala veřejně najevo, že si externí správu pochvaluje, protože do kasy přinese konkrétní částku peněz nehledě na počty turistů.