Nájemci hrobových míst si mohou ke svým hrobům na základě povolení Správy pražských hřbitovů umístit vlastní lavičku. Ta musí splňovat pouze základní parametry. Nesmí vzhledem narušovat ráz hřbitova, nesmí bránit v přístupu k okolním hrobům nebo v obslužnosti hřbitova při vyvážení kontejnerů se hřbitovním odpadem a především nesmí ohrožovat bezpečnost návštěvníků hřbitova.

Hřbitov chovanců Zemského ústavu pro choromyslné neboli také 'Hřbitov bláznů' se nachází v severozápadní části Prahy 8 nedaleko Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Praha 8 vrátí starému hřbitovu důstojnost

Lavičky nejsou bezpečné

A to se podle Správy pražských hřbitovů právě děje. Modrozelené plísní a mechem porostlé lavičky se zteřelými prkny sedáků i opěradel opravdu příliš bezpečně nepůsobí.  

„Především bychom rádi uvedli, že se jedná o adresnou výzvu k odstranění těch konkrétně označených laviček, které jsou ve špatném technickém stavu a jako takové by mohly návštěvníky hřbitovů ohrozit,“ vysvětloval Karel Kobliha, mluvčí Správy pražských hřbitovů.

Kino Ládví.
Boj o pražské biografy. Kinu na Ládví hrozí demolice

Žluté výstražné kartičky tedy teď povlávají na více než stovce nevyhovujících laviček na Olšanském a Vinohradském hřbitově a označují ty, které by měly ke konci tohoto měsíce ze hřbitovů zmizet i s bednami a bedýnkami, které na nich mají jejich majitelé umístěny.