Pražské Tyflocentrum tu připravilo první ročník akce s názvem Co dokážu ve tmě. Jejím cílem byla podpora pracovního uplatnění lidí se zrakovým postižením. „Mnoho lidí si nedokáže život a možnosti nevidomých a zrakově postižených představit, handicapované jsme proto zapojili do přípravy samotné akce,“ řekla za organizátory Pavla Kantnerová z pražského Tyflocentra.

Připravených disciplín se kromě školáků zúčastnili také náhodní kolemjdoucí. „Chůze s bílou holí mi vůbec nešla. Na náměstí Míru chodím poměrně často, ale s páskou na oči jsem byl hrozně nejistý. I když je pravda, že člověk začne vnímat více jinými smysly. Přišlo mi, že je kolem mě daleko větší hluk,“ řekl Martin Poštolka.

Veřejnosti se představil také projekt občanského sdružení Opim Živá knihovna. V té se místo knížek nabízeli na půjčování živí lidé. Na půl hodiny si mohli Pražané vypůjčit třeba feministku, vozíčkáře, neslyšící, nevidomého či zástupce menšin. „Chtěli jsme, aby lidé odbourali předsudky a měli možnost si s takovými lidmi promluvit a poznat je,“ uvedla Lucie Jelínková. Akce byla financována z grantů a podpořily ji městské části Praha 1 a 2.