Cenu za fyziku převzal fyzik Lukáš Palatinus z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky (AV ČR), který objevil novou metodu sledování rozptylu elektronů na krystalických materiálech o velmi malých rozměrech, řádově v jednotkách či desítkách nanometrů. Biolog Marek Eliáš z katedry biologie a ekologie ostravské přírodovědecké fakulty získal ocenění Nadačního fondu Neuron za vývoj strukturních a funkčních vlastností jednobuněčných organismů.

Cenu za společenské vědy převzal kulturní antropolog Soukup

Za přínos světové vědě v oboru matematika fond udělil cenu Robertu Šámalovi z Institutu počítačové vědy matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jeho vynález barvení grafů lze využít například při plánování železniční sítě.

Cenu za společenské vědy převzal kulturní antropolog Martin Soukup z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) za zkoumání sociálních vazeb obyvatelstva Papui Nové Guinei v čase a prostoru.
Daniel Sýkora z Katedry počítačové grafiky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) získal ocenění za objev teoretického principu řešení problému, který převádí práci výtvarníků do počítače, bez ztráty umělcova rukopisu. Jeho práci ocenilo i Studio Disney. Letos fond neudělil ocenění v oboru chemie a medicína.