Takovýto typový příklad si vyslechl od zkušebního komisaře a školitele Františka Brabce uchazeč, který včera 
v zasedací místnosti České komory detektivních služeb usiloval o získání osvědčení strážného.

Čtěte také: Na vlastní kůži: Když je pracovním úrazem kousnutí od jezevce

Všichni ti, kteří doteď hlídají parkoviště, obchodní domy a další komerční prostory totiž musí mít od 1. srpna osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud ho nemají, zaměstnavatel s nimi může okamžitě rozvázat pracovní poměr.

A jak odpověděl uchazeč? „Ano, poběžím za ní!" vykřikl odvážně. Komisař Brabec jen zakroutil hlavou. „Nemůže za ní běžet. Jako strážný přece nemáte zadržovací pravomoc. Navíc je škoda menší než pět tisíc, a tudíž se jedná pouze o přestupek." Špatná odpověď během ranního opakování jakoby u dotyčného předznamenala neúspěch u odpolední zkoušky. Muž byl viditelně nervózní a z 30 otázek měl správně jen 22 odpovědí. A bylo potřeba 24, aby byl připuštěn k ústní zkoušce.

Byl jediný, který ten den neprošel. Naopak svými znalostmi zazářil Pavel Kubánek z Aše, který má desetiletou praxi v bezpečnostních agenturách. Z testu získal plný počet bodů, porotu při ústní zkoušce také potěšil. „Jsem šťastný, že jsem uspěl a získal osvědčení. Nyní jsem bez práce. Věřím proto, že nyní díky zkoušce práci rychle najdu," svěřil se Pražskému deníku Kubánek, jehož snem je pracovat pro policii.

close Zkušební komisař František Brabec zoom_in Zkušební komisař František Brabec řekl Pražskému deníku:

Jeden „borec" vykouzlil jen 9 bodů

Jak dlouho funguje tento projekt rekvalifikace na pozici strážný?

Tento projekt běží, stejně jako zkoušení soukromých detektivů, již tři roky. Tedy od roku 2009, kdy byly zákonem 274/2008 do živnostenského zákona do přílohy 3 (držitelé koncesí) a 5 (zaměstnanci) zakotveny povinnosti profesní způsobilosti. Rekvalifikační kurzy a zkoušky začaly u České komory detektivních služeb (ČK DS) projektem dotovaným ze sociálních fondů Ministerstva práce a sociálních věcí. Souběžně s tím proběhl i pilotní projekt na další pozice soukromých detektivů.

Kolik strážných jste už s kolegy prozkoušeli?

Mohu vám říci údaje, které mám z Ministerstva vnitra ČR k 30. dubnu tohoto roku. Všemi komisaři bylo prozkoušeno 34 776 strážných, za Českou komoru detektivních služeb jsme celkově vyzkoušeli přes 8 000 strážných.

Působíte jako školitel a zároveň zkušební komisař. Byl jste i u zrodu zpracování standardů pro tuto rekvalifikaci?

V projektu jsem zapojen od samého začátku. Aktivně jsem se podílel nejen na zpracování standardů, ale i otázek a školicích materiálů. V praxi to vypadalo tak, že jsme s kolegy vypracovali Kvalifikační standardy a Hodnotící standardy. K těm pak byly vypracovány otázky pro písemné testy a otázky pro řešení typových situací.

Kdo se může stát zkušebním komisařem?

K tomu, aby bylo možno zkoušky realizovat, musí Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) udělit autorizaci osobě, v našem případě je to Hospodářská komora ČR (HK ČR). Autorizovaná osoba má potom autorizované zástupce zkušební komisaře, kterým rovněž autorizaci přiznává MV ČR. Ti musí mít vysokoškolské vzdělání a nejméně dva roky praxe v daném oboru. Kromě autorizované osoby HK ČR existují i další. Zřejmě největší autorizovanou osobou v našem sektoru je Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR, která je sdružením velkých bezpečnostních společností s velkým počtem pracovníků. Ta má také nejvíce zkušebních komisařů.

Jak často vypisujete pro strážné zkoušky?

Zkoušky se konají dle požadavků bezpečnostních agentur a bezpečnostních společností. Musí být předem nahlášeny na MV ČR. V našem případě se to děje přes HK ČR. Zatím se praktikovalo, aby bylo alespoň deset uchazečů. Nyní máme ale uchazečů méně, zákonná povinnost splnit zkoušku byla do 30. července 2012.

Prozradil byste čtenářům nějaké perličky, které vám během zkoušení utkvěly v paměti?

Rozdělil bych to na dvě části na to, co mě příjemně překvapilo a to, co šokovalo. V prvním případě to byl např. rekord ve vyplnění písemného testu. Zkoušený měl 45 minut a za čtyři a půl minuty dokázal udělat plný počet, tedy 30 bodů. Naopak mě šokovalo, když nám zkoušený odmítl odpovědět na zadanou otázku s tím, že je to přece jasné. Dokola opakoval: „Vždyť je to úplně jasné, tak co bych vám to povídal," a tak jsme se s ním viděli ještě příště. Dalším „borcem" byl uchazeč, který za 45 minut dokázal vykouzlit pouze devět bodů.

Stává se často, že uchazeči na první pokus neprojdou?

To, že uchazeč zkoušku opakuje dvakrát, je zcela běžné. Zažil jsem však i uchazečku, která zkoušku splnila až na počtvrté.