Nelíbí se jim ani, že město spustilo související informační kampaň příliš pozdě (minulý týden pozn. red.) . Zapravdu jim částečně dává také primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který, byť zastánce změn, odložil by je raději až na zimní termín. V městské radě byl však mylně informován o neschůdnosti jejich oddálení. Velkým městským částem leží „v žaludku" především rušení tramvajových spojů a změny tras desítky let zavedených linek. Některé z nich se dokonce staví za občanské iniciativy, které apelují na zachování stávajících tras a vyčítají městu, že si na lidech „hodlá otestovat", zda odsouhlasené změny byly nastaveny správně, či nikoliv.

Čtěte také: Josef Nosek: Změn v dopravě se netřeba bát. Většina Pražanů je ocení

Radní pro dopravu Josef Nosek před časem prohlásil, že pokud budou změny vyhodnoceny jako nesprávné, budou ještě na podzim přehodnoceny. Jedním dechem ale sebejistě dodal, že většina Pražanů je jistě nakonec ocení. Kdo je ale jistě neocení, jsou autoři výzvy „vraťte nám 11", kteří získávají stále větší ohlas Pražanů a oficiálně je zaštítila i Praha 10.

Potvrdila to její místostarostka pro oblast územního a strategického plánování Ivana Cabrnochová.

Jak sám název výzvy napovídá, jejím autorům jde v první řadě o zachování původní trasy tramvaje číslo 11. Označují ji za tradiční spojení s centrem města. Ve shodě s radnicí Prahy 10 ale protestují proti totálnímu rušení tramvajových linek, například tramvaje číslo 19.

„Jedenáctka jezdí do Strašnic 104 let. Výjimkou bylo období, kdy byla zkrácena k Olšanským hřbitovům. A právě s tímto zkrácením opět počítá i změna, která v MHD nastane 1. září 2012," připomíná autorka výzvy „vraťte nám 11" Karin Marques. „Proběhla vůbec veřejná debata nejen o této změně? Ptal se někdo obyvatel Starých a Nových Strašnic, Malešic, Dvouletek a Zborova? Ptal se někdo lidí, dojíždějících do Vinohradské nemocnice, na Vinohradské hřbitovy, či do Strašnického krematoria? Ptal se někdo rodičů dětí, dojíždějících do škol a volnočasových aktivit na Vinohradech? Neptal," je přesvědčena Marques.

Totéž tvrdí také místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová, když říká: „Magistrát společně s dopravním podnikem připravili a schválili razantní omezení veřejné dopravy, aniž by zazněl názor občanů. Navíc prakticky bez diskuse s postiženými městskými částmi." Praha 10 podle ní oficiálně žádá okamžité zastavení tohoto plánu a jeho důkladné projednání s městskými částmi i s veřejností. „Rádi bychom nalezli model veřejné dopravy, který by na rozdíl od toho chystaného nepoškodil zájmy Pražanů ani návštěvníků metropole," vysvětluje politička.

Autoritativní krok vedení města?

Prý vychází z ohlasů občanů i odborníků, když varuje, že v souvislosti s rušením či zkracováním tramvajových spojů vzroste znečištění ovzduší polétavým prachem, oxidy dusíku a přízemním ozonem. Ostatně podobně se pro Deník před časem vyjádřil také děkan dopravní fakulty ČVUT Petr Moos. „MHD se stane mnohem méně atraktivní a lidé přesednou do automobilů," shrnul.

„My chceme opak tedy rozšíření tramvajových spojů. Prosazujeme například výstavbu tramvajové trati z Želivského na Spořilov, nebo nových železničních zastávek Eden, Zahradní Město a Malešice," dodala Cabrnochová. Praha 10 ale není sama, kdo křičí v neprospěch změn, které pražský radní pro dopravu Josef Nosek označuje za nutné a pro většinu Pražanů nakonec prospěšné. Například místostarosta Prahy 4 Jiří Bodenlos je nekompromisně odsoudil jako fatální chybu a nepochopitelnou ukvapenost rady hlavního města.

„Obávám se, že takovýto experiment na cestujících skončí totálním dopravním kolapsem v prvních dnech školního roku. Upozorňují na to i experti z ČVUT. Přesto je vedení města nevyslyšelo," zlobí se Bodenlos. Podle jeho slov je navíc informační kampaň, vedená dva týdny před spuštěním změn zcela nedostačující a Pražany, navrátivší se z dovolených a z prázdnin „guláš" v jízdních řádech zaskočí.

Poněkud kulantněji se nedávno vyjádřil také starosta Prahy 10 Milan Richter. „Máme obavy o funkčnost nového systému. Většina našich připomínek nebyla nikým vyslyšena," postěžoval si. Jeho zástupkyně pro dopravu Radmila Kleslová byla konkrétnější. Uvedla, že zrušením tramvaje číslo 19 pojedou lidé na stejná místa jako dosud dvojnásobně déle a s několika přestupy. „To je v době zvyšujících se cen jízdného absurdní," shrnula. Radní Prahy 5 pro dopravu Marek Kukrle zopakoval, že městské části dostaly naprosto nedostatečný čas na konstruktivní připomínkování změn. To starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský prý chce připomínkovat změny i po jejich spuštění a to v případě, že budou pro Jižní Město nevýhodné. „Začneme hned řvát," ujistil.

close fb-pd-podval zoom_in

Radnice Prahy 6 pro změnu navrhuje, aby dopravní revoluce byla spuštěna až po otevření prodloužené trasy metra A do Motola. Její mluvčí Adéla Veverková vzkázala, že se „šestce" rozhodně nelíbí nárůst počtu přestupů, které postihnou obyvatele. Například ti ze sídliště Dědina budou muset oproti současnému stavu přestoupit minimálně jednou z autobusu na tramvaj, aby se vůbec dostali na metro Dejvická.

Radní Josef Nosek připouští, že schválený návrh změn z dílny organizátora pražské MHD společnosti ROPID je kontroverzní a nepopulární. „Ale udělat se to musí," říká. „Počítáme s tím, že ze začátku se na nás snese kritika, ale věřím, že když tomu dáme měsíc, dva šanci, lidé si zvyknou a pro většinu z nich to nakonec bude změna k lepšímu," řekl Nosek minulý týden Deníku.

Změny v trasách tramvajových linek:

Až do soboty 1. září vám budeme přinášet přehled změn souvisejících se zavedením nové metropolitní sítě městské hromadné dopravy.

Páteřní svazky tramvajových linek nově tvoří:

1+25 PETŘINY (1) / VYPICH (25) Vozovna Střešovice Hradčanská Letenské nám. Vltavská Maniny Palmovka SPOJOVACÍ (1) / LEHOVEC (25)

5+26 DIVOKÁ ŠÁRKA (5) / ŠPEJCHAR (26) Letenské náměstí Náměstí Republiky Hlavní nádraží Olšanské náměstí ČERNOKOSTELECKÁ (5) / NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ (26)

10+16 SÍDLIŠTĚ ŘEPY (10) / KOTLÁŘKA (16) Anděl Karlovo náměstí I. P. Pavlova Flora Želivského Ohrada Palmovka SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE (10) / LEHOVEC (16)

12+20 SÍDLIŠTĚ BARRANDOV Smíchovské nádraží Anděl Újezd Malostranská Chotkovy sady PALMOVKA (12)/DIVOKÁ ŠÁRKA (20)

Pražskou síť páteřních tramvají tvoří nově tyto linky:

3 KOBYLISY Palmovka Florenc Václavské náměstí Karlovo náměstí Výtoň NÁDRAŽÍ BRANÍK ( Nádraží Modřany SÍDLIŠTĚ MODŘANY)

9 SÍDLIŠTĚ ŘEPY Kotlářka Anděl Újezd Národní třída Václavské náměstí Hlavní nádraží Olšanské náměstí Ohrada SPOJOVACÍ

11 (SPOŘILOV Michelská ) NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ I. P. Pavlova Muzeum Flora OLŠANSKÉ HŘBITOVY

17 (VOZOVNA KOBYLISY Nádraží Holešovice -) VÝSTAVIŠTĚ Staroměstská Palackého náměstí Nádraží Braník SÍDLIŠTĚ MODŘANY

22 BÍLÁ HORA Vypich Malostranská Újezd Národní třída I. P. Pavlova Náměstí Míru Koh-i-noor Nádraží Strašnice Zahradní Město NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ

(v závorkách jsou uvedeny úseky, kde jede jen část spojů podrobněji viz linkové vedení)

Zdroj: ROPID