Tam totiž proudí odpadní voda z centra Prahy, kde je množství restaurací. Podle mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka právě jejich provozovatelé mají svůj podíl viny na stavu pražské kanalizace, kde se tuk sráží, rozkládá - a nepříjemný zápach se skrz kanály šíří do ulic.

Mluvčí Mrázek tvrdí, že tuk se usazuje na stěnách přípojek či kanalizačních stok. Na něj se dále nabalují různé nečistoty - ubrousky, hygienické vložky, hadry a podobně. „To vše může vytvořit bariéru a způsobit zpětné zatopení nemovitosti vodou z kanalizace,“ varuje Mrázek v tiskové zprávě na webu PVK.

Čistírny odpadních vod si sice dokážou s určitým množstvím tuků poradit, ale pokud jich je moc - třeba letos v lednu PVK odstranily šest tun, způsobuje další problémy. „Tuky negativně ovlivňují složení baktérií, které odpadní vodu čistí. Čistírna pak může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše pak snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny,“ uvedl Mrázek.

Restaurace by měly používat lapač tuků

Pražské vodovody a kanalizace proto radí, jak se dá problémům předcházet. Hlavně s blížícími se Vánocemi je důležité upozornit, aby lidé olej po smažení kapra či řízků sbírali olej do nádob a odevzdávali je do sběrných dvorů nebo házeli do speciálních popelnic. „Pokud provozujete restauraci, vývařovnu či masnu, je správným řešením lapač tuků - takzvaný lapol. O ten je nutné se starat a pravidelně vyvážet,“ doplnil mluvčí Mrázek.

Na webu PVK se mohou obyvatelé hlavního města podívat, jaké věci se nesmí dostat do kanalizace: „Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.“

Na pražskou stokovou je napojeno 1,27 miliónů obyvatel. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod. Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť. PVK provozují kromě ústřední čistírny dalších dvacet pobočných čistíren.