Na začátku školního roku se pozornost zpravidla soustřeďuje na ty, kdo jdou do školy poprvé. Ale mezi prvňáky se řadí i žáci prvních ročníků středních škol a učebních oborů. Jejich úvodní kroky zajímají také Marii Kousalíkovou, náměstkyni primátora pro oblast školství, vzdělávání a volného času.

Před třemi lety se rozhodla upozornit veřejnost na aktuální neutěšený stav učňovského školství a vyslat jí naléhavou výzvu k jeho záchraně. Uvedla proto v Praze do života kampaň Řemeslo žije! Jejím mediálním partnerem se stal náš list a letos v únoru začal přinášet seriál Zlaté pražské ručičky o absolventech učebních oborů. Od příštího čtvrtka v něm pokračujeme a dnes přinášíme na úvod rozhovor s Marií Kousalíkovou.

Jak hodnotíte po třech letech důvody, které vás tehdy vedly k zahájení kampaně?
Hlavním cílem projektu od začátku bylo, aby učební obory, těžce zasažené odtržením od podniků v 90. letech a následně demografickou krizí, zachovaly alespoň ekonomicky minimální počet žáků.

K tomu bylo potřeba udělat tři důležité kroky: připravit komunikační kampaň zaměřenou hlavně na žáky 8. nebo 9. tříd a jejich rodiny, a představit v ní řemeslné obory jako perspektivní a společensky oceňované povolání a odpovědnou volbu pro ty, kdo mají vztah k manuální práci. Za druhé bylo nutné vytvořit vhodné prostředí pro spolupráci základních a středních škol, jmenovitě pro posílení polytechnické výchovy na základních školách. A konečně, ale rozhodně ne na posledním místě, podpořit všechny dosažitelné způsoby přímé účasti podniků a zaměstnavatelů na přípravě, realizaci a hodnocení vzdělávací činnosti škol. Sem patří také starost o absolventy, ať už nastupují do podniků jako zaměstnanci nebo se, jak se stává stále častěji, rozhodnou pro samostatnou živnost.

Jak se daří plnit tyto záměry? Co konkrétního přinesl projekt za uplynulé tři roky?

Dosáhli jsme při současném spolupůsobení zlepšeného marketingu samotných škol značného úspěchu: přestože počet dětí klesl meziročně o 10 procent, počet žáků na našich středních školách s učebními obory neklesl vůbec, dokonce o něco málo vzrostl.

Hlavní slogan, podle kterého se celý projekt jmenuje, se dostal do povědomí Pražanů, což je dokonce stvrzeno výsledky řádného empirického výzkumu. V každé z 31 oblastí, na které se zaměřujeme v dlouhodobé strategii podpory učňovského školství, máme připraven konkrétní postup a metodiku, jak postupovat dál, a celá řada dílčích úkolů byla už prakticky ověřena. Máme za sebou řadu úspěšných akcí. Jde například o propagační soutěž Umění automechanika, soutěžní přehlídku 14 klenotů Evropy – Oblečte Prahu pod taktovkou Jany Berg, rozjezd prvního výukového polygonu v Pražské plynárenské, úspěšné zahájení TOP kempů pro nejnadanější žáky v ČKD Nové Energo – a ve výčtu bych mohla ještě pokračovat.

Je něco, kde se vaše původní představy dosud nenaplnily a kde je projekt neúspěšný?
Spíše bych to nazvala překvapením ze složitosti problému než vyloženým neúspěchem. Například se nám podařilo udržet počty nových žáků v prvních ročnících učebních oborů, ale neumíme překonat představu žáků a rodičů, že když učňák, tak kuchař, číšník, kosmetička nebo automechanik. Neumíme se dosud účinně zaměřit na tzv. nedostatkové obory, jako pekař, řezník, obráběč, nástrojař nebo elektromechanik. Další věc, která se mi vůbec nelíbí, je pomalost, se kterou se musíme dnes a denně potýkat. Projekt zaměřený na získání prostředků ze strukturálních fondů EU se připravuje téměř rok – a teprve v září se snad bude schvalovat. Dále, kdybyste třeba viděli, kolik námahy nás stojí přesvědčit základní školy, že v zájmu zachování odbornosti a řemesel musíme najít společnou cestu při posílení jejich polytechnické výchovy. A zase bych mohla pokračovat. Mám ráda činorodost a vše, co „nejde“, mne dokáže pěkně vyburcovat.

Myslíte si, že prostředky na projekt Řemeslo žije! se budou navracet? Prý šlo téměř o 10 miliónů korun?
Bylo to o něco méně než 10 milionů a taková částka mi na tři roky připadá více než uměřená. Dosáhnout všech cílů projektu bude ostatně stát mnohem více. Ale víte, co by nás všechny stály náklady na omezení nebo zásadní restrukturalizace kapacit dnešních učňovských škol, na nárokových složkách mezd, na rekvalifikacích a podobně? Nehledě na to, že při případném omezení výuky některého z učebních oborů musíme počítat s tím, že za několik málo let bychom stejné či větší prostředky museli investovat do znovuotevření těchto pracovišť.

Jak bude tedy projekt pokračovat, chystáte se jej nějak upravit, nebo rozšířit?
Ještě jsme sice nepřeskočili, nicméně „Hop!“ už můžeme opatrně šeptat. Bude-li navíc schválen projekt zaměřený prioritně na rozšířenou spolupráci podniků a škol a další – na posílení odbornosti ve výuce a na získání nových učitelů z podniků v rámci tzv. Řemesla 55+, budeme moci investovat poměrně rozsáhlé prostředky do konkrétního vybavení škol a jejich pedagogických pracovníků. Třetí naší ambicí je výrazně podpořit nejen učební obory, ale i všechny ostatní odborné školy, například průmyslovky, které jsou ohroženy nedostatkem žáků stejně jako v minulosti učiliště.