Podle poradkyně Agentury pro sociální začleňování Moniky Tannenbergerové stát usiluje také o začlenění žáků, kteří do průměru nezapadají z jiných důvodů. Mají odlišný mateřský jazyk, nadprůměrně vysoký intelekt či umělecký nebo sportovní talent. Rodiče žáků z pohledu školy „postižených“ nadprůměrnou inteligencí o tom ale často vůbec nevědí.

Za nadané žáky jsou považováni i mladí sportovci. „Vyhláška upravuje možnost přeskočení ročníku u mimořádně nadaných žáků a stanovuje základní pravidla pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů,“ říká k novince mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PEDAGOGA

„Už není tolik důležitá diagnóza dítěte, významnější je identifikace jeho potřeb. Stát dětem se specifickými potřebami zaplatí pomůcky, personální posily či jinou podporu, která jim pomůže, aby ve škole uspěly,“ říká Tannenbergerová.

„Čím jste chytřejší, tím hůře zvládáte úkoly, u kterých učitel oceňuje rychlost a které nejsou zaměřeny na přemýšlení,“ vysvětluje terapeutka Monika Stehlíková. Těm nadaným podle ní pomáhá hlavně individuální přístup pedagoga. Aby se nenudily, potřebují tvůrčí úkoly.

Přestože odborníci koncept takzvaného společného vzdělávání v mnohém zpochybňují, podporu nadaných dětí vítají.