O uplynulém víkendu naše domácnost vytřídila tři krabice nádobí, které jsme používali minimálně a které vytvářelo v naší kuchyni menší chaos. Věren sloganu re-use pointů (Dejte věcem druhou šanci) jsem krabice odvezl do sběrného dvoru v Záběhlicích. Prostor dvou kontejnerů, určených pro dočasné uskladnění vysloužilých předmětů, byl poloprázdný. Z větších věcí naprosto převažovaly dětské kočárky, drobností bylo v regálech poskrovnu. Zdejší pracovník Pražských služeb to zdůvodnil zejména roční dobou. „Od Vánoc do února bývá o sběrné dvory obecně nejslabší zájem. Jsme zhruba na čtvrtinovém provozu oproti hlavní sezóně. V létě byl slušný zájem i o re-use point. S dary přicházelo běžně několik lidí denně a zájem rostl,“ řekl Pražskému deníku Patrik.

Koloběh věcí funguje tak, že zaměstnanci donesené předměty roztřídí a nafotí. Zájemci, včetně charitativních organizací, si pak mohou vybírat z nabídky na webu praho.nevyhazujto.cz a jednotlivé položky si rezervovat. „Když si je přesto zájemce nevyzvedne, zhruba po měsíci danou věc vyhodíme do odpadu. Nenabízíme také úplně vše, co lidé donesou. Automaticky vyřazujeme umaštěné nádobí nebo křesla s podezřením na zamoření štěnicemi,“ dodal Patrik. Má donáška se naštěstí ujala. Na webu se objevila zhruba hodinu po mé návštěvě v Záběhlicích. A za dalších pár desítek minut už si nádobí rezervoval zájemce.

Ačkoli samotné kontejnery v Záběhlicích zrovna nepřetékají věcmi, na webové stránce praho.nevyhazujto.cz nabízejí lidé mnoho věcí. Mohou je totiž nabídnout rovnou bez cesty do re-use pointu. Stačí registrace, nahrání fotky a popisu a pak čekat na zájemce. Pořídit se zde dají i celé kuchyňské linky, kancelářské židle, oblečení, sportovní potřeby… Filtrovat lze podle druhu, místa předání nebo zkusiti hledat přímo konkrétní věc. A stránka už má i svou mobilní aplikaci. Vše se smí nabízet výhradně za odvoz.

Principy oběhového hospodářství chce metropole posilovat a zavádět především v oblastech odpadového hospodářství, nakládání s vodou, zemědělství, potravin a stavebnictví. Poslední jmenované je absolutní prioritou, protože podle magistrátu generuje více než 70 procenty odpadů ve městě. Z hlediska odpadu v domácnostech je podle náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka (Spojené síly / STAN) největší výzvou třídění biologicky rozložitelných zbytků a jejich další využití jako certifikovaný kompost nebo digestát.

„Oběhové hospodářství představuje nový přístup, jak zacházet se surovinami, materiály a výrobky. Místo způsobu, kdy člověk suroviny vytěží, zpracuje, využije a zahodí, klade důraz na prevenci vzniku odpadu a co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Cirkulární ekonomika dává zároveň příležitost ke vzniku nových služeb, produktů a pracovních míst v Praze,“ uvedl Hlubuček.

Strategie Cirkulární Praha 2030, shválená v minulých dnech, přináší celkem 73 návrhů různých opatření a 34 konkrétních projektů. Nechybí mezi nimi komunitní zahrady a komposty, rozvoj městského zemědělství, úpravna stavební škváry, nová bioplynová stanice na rozložitelný leč nekompostovatelný odpad, zavedení plošného sběru bioodpadů, společný sběr plastů, nápojových kartonů a kovových obalů. V neposlední řadě pak také městské re-use centrum. Ke kýženému cíli mají vést především městské zakázky „na míru“, dotační podpory, cílené vzdělávání a také mediální kampaně zaměřené na širokou veřejnost.

Pilotní projekty připravují i jednotlivé městské firmy. Pražská vodohospodářská společnost plánuje zpracování bioplynu z čistírenských kalů na bioCNG, který bude následně vtlačován do plynovodní sítě, a řešení kalové koncovky s možností energetického využití pro vytápění pražských domácností.

„Víme, že až 45 procent globálních emisí CO2 se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme. Oběhové hospodářství tak otevírá prostor pro nové postupy a inovace. Významnou roli bude mít jak zapojení podnikatelské a výzkumné sféry, tak veřejnosti, občanských iniciativ a domácností,“ dodal Petr Hlubuček.