Libri Prohibity je soukromá, ale veřejně přístupná knihovna. Najdete ji na Senovážném náměstí. „Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst naší nedávné historie,“ vysvětlil Jiří Gruntorád.

Libri Prohibity vznikla 22. října 1990, a to původně v Podskalské ulici za technické pomoci Charty 77. Otevření se tehdy účastnila řada významných kulturních představitelů, včetně tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla. „Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky a v Čechách tak vznikl subjekt naprosto ojedinělý a nezastupitelný, který zde dosud chyběl,“ dodal zakladatel.

Knihovna vznikla především díky sbírce samizdatových děl Jiřího Gruntoráda, které vydával v edici Popelnice. Další publikace pak zakladatel získal koupí či výměnou. Jde o knihy, které nebyly komunistickému režimu zrovna dvakrát po chuti. Nyní knihovnu tvoří díla exilová, samizdatová či audiovizuální. Právě fond samizdatu dnes obsahuje více než 17 000 knihovních jednotek z 50. až 80. let, a to jak edičních jako například Edice Expedice, Petlice, Popelnice, tak i publikací mimoedičních.

„Sbírka časopisů čítá 420 titulů. Jde například o Informace o Chartě 77, Informace o církvi, Revolver Revue, Vokno, Historické studie, Kritický sborník či Střední Evropa. Všechna významná periodika jsou kompletní. Pracujeme na digitalizaci periodik, významných nejen pro svůj obsah nebo výtvarnou podobu, ale také jako zdroj pro historii regionálního samizdatu,“ doplnil Jiří Gruntorád.

Libri Prohibiti můžete navštívit od pondělí do čtvrtka a to vždy od 13 do 17 hodin. Najdete ji na Senovážném náměstí 2 ve třetím patře budovy. Konají se v ní i nejrůznější kulturní akce a vernisážě. Primárně si tu ale samozřejmě můžete půjčít a přečíst knihu.