Facebookovou komunitu rozproudila před dvěma týdny výzva Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Voláme dárce o pomoc! Přijďte, prosím, co nejdříve. Máme kritický nedostatek krevních skupin 0 negativních a A negativních,“ uvedla na sociální síti nemocnice s žádostí, aby přišli darovat krev i ti, kteří o tom zatím jenom přemýšleli.

Tento apel se povedlo naplnit. „Razantně nám stoupl počet prvodárců,“ řekl včera Pražskému deníku mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Filip Brož.

Stotisícové ohlasy 

Výzvu si na sociální síti podle něho prohlédlo téměř 760 tisíc uživatelů a 11 tisíc ji sdílelo. „Efekt nebyl pouze virtuální. Podařilo se nám doplnit zásoby krve,“ oznámil Brož. Hned však připomněl, že transfuzní přípravky mají různě dlouhou použitelnosti.

Například červené krvinky vydrží nejvíc 42 dnů, krevní destičky maximálně pět dnů. „To znamená, že důležitá není jednorázová akce, ale pravidelné dárcovství,“ zdůraznil mluvčí.

Pražské transfuzní stanice se s nedostatkem pravidelných dárců krve potýkají dlouhodobě. „Počet dárců je dostačující k zajištění potřebného množství transfuzních přípravků, nicméně ideální počet by byl cirka o třetinu větší,“ sdělila před časem Hana Vránová, mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Toto zařízení eviduje přes sedm tisíc dobrovolných dárců, rádo bych jich ale mělo deset tisíc.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je v celé zemi přes 240 tisíc dárců krve. Potřeba by jich bylo nejméně jednou tolik. „Dle doporučení Transfuzní komise Rady Evropy by mělo být v každé zemi zaregistrováno 4 až 6 dárců krve na 100 obyvatel. Z toho plyne, že by v souladu s tímto doporučením mělo být v České republice cirka 400 až 600 tisíc dárců krve,“ vysvětlil Brož.

Krev pro operace i k léčbě 

Dárcovství je podle něho třeba více propagovat a zapracovat na zvýšení společenské prestiže dárců.

Loni transfuzní oddělení této nemocnice provedlo téměř 30 tisíc odběrů krve, plazmy a krevních destiček. Lékaři je pak podávají pacientům nejen při operacích, ale i při léčbě různých forem onemocnění krve, nádorových onemocnění, dialýzách a v neposlední řadě také ve speciálních indikacích v pediatrii.

Mluvčí nemocnice zmínil, že sociální síť využila nemocnice ke svolání dárců poprvé. Tak velkou odezvu veřejnosti prý nikdo nečekal. Předpokládá proto, že tak neučinili naposledy.

Lidem, kteří mají o darování krve zájem, však doporučil především sledovat nemocniční web. Na něm jsou pravidelně zveřejňovány informace o zásobách konkrétních krevních skupin.