Tento pokyn vychází z nařízení ministra zdravotnictvím Leoše Hegera, který chce, aby pacienti měli snazší možnost rozhodnout se, kde podstoupí vyšetření či operaci. Příkaz platí pouze pro státní nemocnice, jichž je 13 z celkových 190 v České republice.

Termíny, jež zveřejnily fakultní nemocnice, se výrazně liší. U některých operací či vyšetření dosahuje rozdíl i několik měsíců. Stejně je tomu i u těch pražských. Například na ortopedické operace kyčelního nebo kolenního kloubu si pacienti počkají nejkratší dobu v Nemocnici Na Homolce. Čekací lhůta je zde přes dva měsíce. Naopak nejdelší má Fakultní nemocnice v Motole, kde se čeká na zákrok přes rok.

Čekací lhůty nelze vymáhat

Nemocnice upozorňují, že čekací lhůty jsou pouze orientační a nelze je vymáhat. Dobu do plánované operace totiž může ovlivnit několik faktorů. Změnu termínu může zapříčinit vyšší počet akutních operací a diagnostických vyšetření, které mají před plánovanými výkony přednost. Lhůta také závisí na kapacitě zdravotnického personálu a na počtu operačních sálů.

Příkaz ministerstva zdravotnictví je reakcí na doporučení Rady EU, která by měla zkvalitnit péči v českých nemocnicích.