„Nemocnici jsem přebrala ve velmi špatné kondici, avšak navzdory covidu se ji snažíme dát letos do kupy. Pacienti v nemocnici tráví i několik měsíců svého života, proto chceme prostředí maximálně zpříjemnit, jelikož i psychické zdraví má na celkový stav značný vliv. Navíc máme nyní možnost poskytnout celé jedno patro pro péči o křehké seniory s mírným nebo bezpříznakovým průběhem onemocnění covid-19. V příštím roce plánujme zrekonstruovat i rehabilitační oddělení, abychom umožnili pacientům se zotavit rychleji a zkrátili tak dobu pobytu mimo jejich domov,“ říká Milena Johnová, pražská radní pro oblast zdravotnictví a sociální politiky.

Městská nemocnice následné péče (MNNP) je jediným lůžkovým zdravotnickým zařízením, které zřizuje hlavní město v Praze. Nemocnice poskytuje následnou lůžkovou péči, komplexní lékařství a ošetřovatelskou péči nemocným. Její kapacita je 160 lůžek na pěti samostatných odděleních. Jedná se o logopedii, ergoterapii a rehabilitaci.

Poskytuje také specializovanou ambulantní péči jako je kardiologická ambulance, psycholog, interní ambulance a rehabilitace. Průměrná doba hospitalizace v MNNP se pohybuje okolo tří měsíců, vždy záleží na zdravotním stavu pacienta. Pokud již pacient nepotřebuje kontinuální 24hodinovou lékařskou péči, je propuštěn.

Lůžkové oddělení dostává novou zdravotnickou techniku

„Chceme posunout péči o pacienty do 21. století nejen modernizací zařízení, ale i posílením sociálního aspektu. Také chceme otevřít dveře i mladším pacientům a umožnit jim, aby se mohli rychleji vrátit zpět ke svému běžnému fungování. Nad to všechno je potřeba vybudovat nemocnici novou pověst, to ale bude běh na dlouhou trať. Pevně věřím, že na jejím konci bude moderní a žádané zdravotnické zařízení,“ uvádí ředitelka nemocnice Zuzana Steinbauerová.

V současné době zde probíhá celková rekonstrukce lůžkového oddělení, které je postupně vybavováno novou zdravotnickou technikou. Poté bude následovat rekonstrukce technického zařízení budovy. Oprava střechy byla dokončena na jaře letošního roku.

Nově vybavené pokoje budou obsahovat polohovací elektrická lůžka, noční stolky s jídelní deskou, antidekubitní pasivní matrace, stoly, židle, skříně, nové sociální zařízení, nové zdravotní rampy se zabudovanou signalizací, světlem a zásuvkami. Pokoje budou mít televizní přijímače a klimatizací.

Nemocnice bude také dovybavena dalším zdravotnickým materiálem – myčkami podložních mís, mechanickými invalidní vozíky, převazovými a zdravotními vozíky, mobilními pacientskými zvedáky, chodítky nebo pro velmi špatně mobilní pacienty polohovacími antidekubitními křesly - pro možnost odpočinku a případně i návštěvy nemocniční zahrady.

Připravuje se další rozšíření

S ohledem na koronavirovou pandemii byly navýšeny neinvestiční finanční prostředky na opatření proti pandemii covid-19 v celkové výši 10 milionů korun. Z prostředků se financovalo například vymezení oddělených prostor, které slouží k doléčení pacientů v případě vysoké naplněnosti ostatních zdravotnických zařízení na území Prahy, dále pak k zajištění nezbytných provozních činností v podobě vybavení osobními ochrannými pomůckami, materiálem a zdravotnickými pomůckami pro pacienty.

Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji na území metropole bude nemocnice zastávat klíčovou roli v následné a dlouhodobé péči. V tomto kontextu se připravuje její další rozšíření.

„Městská nemocnice následné péče byla dlouhá léta opomíjenou popelkou navzdory faktu, že se jedná o jediné lůžkové zdravotnické zařízení zřizované hlavním městem. Po nástupu nové ředitelky se situace změnila, nemocnici je věnována maximální pozornost. Probíhá rozsáhlá rekonstrukce zahrnující veškeré provozy tohoto zařízení, na kterou naváže v příštím roce příprava nástavby dvou pater budovy. V budoucnu by tak mělo vzniknout až šedesát nových lůžek následné péče splňujících nejvyšší standard, kterých je na území metropole akutní nedostatek,“ doplňuje Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví pražského magistrátu.

Žádost o dvě nové investiční akce

Podpora dlouhodobé a následné péče je v souladu s postojem a dlouhodobou koncepcí Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven. Pobyt v MNNP není zpoplatněn, hospitalizace pacientů je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pro rok 2021 nemocnice požádala o další dvě nové investiční akce, v tuto chvíli se čeká na schválení. Jedná se o rekonstrukci prostor pro oddělení rehabilitace a o přestavbu stávající jídelny na zasedací a školící místnost.