Dodržování standardů kvalitní a bezpečné zdravotní péče zjišťovali inspektoři JCI v Nemocnici Na Homolce minulý týden. „Těší mě, že jsme tento náročný úkol zvládli a akreditaci obhájili. Standardy JCI mají přes 1200 skórovaných indikátorů kvality a my jsme museli být připraveni na přísnou kontrolu všech," uvedl ředitel nemocnice Ivan Oliva.

Nemocnice sleduje řadu aspektů 

Mezinárodní tým inspektorů JCI se letos v nemocnici zaměřil na průchod pacienta nemocnicí od příjmu přes jeho překlad až po propuštění. V souvislosti s tím se zajímal o potenciální rizika pro pacienta, o připravenost nemocnice na případnou evakuaci a o kvalifikaci zdravotníků. Vedle toho inspektoři sledovali i práci vybraných lékařů a sester.

Podle Dostálové je ale získaná akreditace JCI zárukou toho, že nemocnice sleduje řadu aspektů, mezi nimi i to, zda jsou respektována práva pacientů a jejich blízkých, zda nemohou být zaměněni pacienti nebo údaje ve zdravotnické dokumentaci, zda se dbá na prevenci a kontrolu nemocničních infekcí, zda jsou dodržována pravidla skladování a podávání léčiv a nakládání s odpady nebo zda jsou zaměstnanci průběžně vzděláváni.